Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 8

Teleurstelling alom!  Bestemmingsplan Beethoven 2
Op 14 februari heeft de gemeenteraad besloten dat het bestemmingsplan (dus niet gewijzigd n.a.v. raadsadres bewoners) definitief is. Voor omwonenden en betrokkenen is het een treurige uitslag, maar wel de consequentie van de stedelijke democratie. Jammer dat D66 toch voor de coalitie gekozen heeft. BPZ gaat niet verder in beroep. We organiseren wel een thema-avond over groen en water op 22 maart 19,30 in het Huis van de Wijk Buitenveldert.

Bomenkap van start op 9 februari t/m 23 februari nabij Spoorslagsloot – 26 februari t/m 2 maart Arnold Schönberglaan – Zuidplein, precieze datum in februari nog niet bekend
Bericht van Zuidas en Zuidplus: “Het werk bestaat uit het kappen van bomen, het versnipperen van hout en het transporteren van de stammen. Het kappen en versnipperen gebeurt tussen 7.00 en 19.00 uur. Het transport van de stammen en de aan- en afvoer van materiaal vindt plaats buiten spitstijden, in de vroege ochtend, de avond of de nacht. De bomen op het Zuidplein worden in februari gekapt, een precieze datum is nog niet bekend.
Het zagen van de bomen en versnipperen veroorzaken geluidhinder. De werkzaamheden hebben verder beperkte consequenties voor het verkeer. Bij de bomenkap in de Arnold Schönberglaan vindt de aan- en afvoer plaats via de Parnassusweg en via het Gustav Mahlerplein en Spoorslagsloot. Bij de bomenkap bij Spoorslag vindt de aan- en afvoer plaats via de Beethovenstraat en Spoorslag. Bij het kruisen van voet- en fietspaden wordt het bouwverkeer begeleid door een verkeersregelaar. En: Zuidas zoekt initiatieven voor hergebruikt hout: bijvoorbeeld door er bankjes, vogelhuisjes of andere handige of mooie objecten van te maken. In hoeverre dat lukt hangt af van de ‘oogst’. Bij de inventarisatie van de te kappen bomen in het projectgebied zijn alle bomen met een diameter vanaf 8 centimeter meegeteld. Heeft u een goed idee voor een nieuwe bestemming van het hout, laat het weten in een reactie op de website van Amsterdam Zuidas." Lees meer

Investeren in groene kwaliteit – Plan voor een groene Zuidas
Het ‘Plan voor een groene Zuidas’ zoekt de vergroening niet zozeer in de hoeveelheid, maar vooral in de kwaliteit van groen. Kwaliteit in groen betekent duurzaam groen (met een lange levensduur) en grote variatie in typen en verschijningsvormen. Dus niet alleen bomen, maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruigte, kruidachtige en bloemrijke beplanting, grassen, vaste planten en bollen. Lees meer Op 15 februari 2018 is het 'Plan voor een groene Zuidas' goedgekeurd door de gemeenteraad. Bekijk het pdf Plan-voor-een-groene-Zuidas-raadsdocument

7 maart, 17.15, Circl Verkiezingsspecial, De toekomst van de Zuidas, met o.a. David van Traa en Sebastiaan Capel in Event space, Circl, Mahlerplein. Reserveer hier.

Zuidas en Sportas
“Op dit moment wordt naast Sportas gestudeerd op 'Verdi' (vanuit de Zuidas) en op een gebieds-studie 'Groot Amsterdamse Bos'. Vanuit onder meer het programma Bewegende Stad zal in 2018 bovendien gestudeerd gaan worden op kansen en mogelijkheden voor sport en bewegen in de koppen van de scheggen, waaronder Amsterdamse Bosscheg. Met name de noordelijke oeverlanden van de Nieuwe Meer hebben een grote potentie voor sportprogramma, zowel voor de nood-zakelijke breedtesport (gekoppeld aan de woningbouw in de zuidwestelijke sector) als voor de vestiging, vervanging of verplaatsing van stedelijke (top)sportvoorzieningen —mede in verband met toekomstige metro- of tramstations. Dat betekent dat er op dit moment enerzijds reële planvorming is, terwijl er aan de andere kant nog gestudeerd gaat worden op noodzaak en ontwikkelkansen in een bredere context. Dit maakt op termijn een andere vorm van regie op ontwikkelingen in dit gebied noodzakelijk.” Uit de brief van M. Crolla op de agenda van de raadscommissie Zorg en Sport februari 2018 sportas beleidsvisie nov.17.

RAI E-nieuwsbuurtbrief

Nieuwsbrief Amsterdam 15 februari editie Zuid  Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.

Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Opheffen tijdeljk fietspad Kop Zuidas     Amsterdam Zuidas berichtte: “Om de bouw van Cordaan veilig te kunnen uitvoeren zal het tijdelijke fietspad in de Eemlandsstraat voor de start worden opgeheven. Fietsen richting het zuiden blijft mogelijk via de Zuidelijke Wandelweg en de Gelrestraat.”

Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat    

T/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur.”

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl.“ Lees meer

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad     Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018.” Lees verder en De Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht      De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. Vanaf 6 februari begint het aanbrengen van damwanden. Dat gebeurt door ze de grond in te drukken in plaats van te trillen, hetgeen veel geluidshinder scheelt. 

T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip The Valley Beethovenstraat      

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan    Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen. Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com."
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan    Lees meer 

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor     Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast.

T/m maart inbrengen damwanden en funderingspalen Van der Valkhotel    Lees meer

T/m april werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas) 

Tot juni herinrichting Vivaldistraat   Lees meer
T/m oktober werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank  Lees meer
 

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning

* Beethovenstraat 184 door het aanbrengen van een compartimenteringswand, met bestemming daarvan tot kantoor- en onderwijsfunctie (Prinses Irenebuurt e.o.)
Aanvraag evenementenvergunning
* Europaboulevard voor het houden van het evenement " Taste of Amsterdam" op 1 juni 2018 tot en met 04 juni 2018 (dag 1) van 15.00 uur tot 00.00 uur, (dag 2 en 3) van 12.00 uur tot 00.00 uur en (dag 4) van 17.00 uur tot 00.00 uur.
Verlengen beslistermijn
* Prinses Marijkestraat 21, 1077 XB: voor het veranderen en vergroten van de begane grond

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 13-02-2018 27-03-2018  George Gershwinplein 2, Amsterdam  plaatsen van reclame op de voorgevel. Aanvrager: Doctor Feelgood – Massage Company Zuidas B.V..
* 13-02-2018 27-03-2018  Benjamin Brittenstraat 9, Amsterdam  intern verbouwen van een casco ruimte tot apotheek. Aanvrager: Zuidas Apotheek b.v.
* 11-01-2018 22-02-2018  Europaplein 24, Amsterdam  tijdelijk wijzigen van de bestemming van het gebouw tijdens de huishoudbeurs 2018 t.w. laten ovenachten van 40 personen in hal 5. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
Vergunning verleend
* 16-02-2018 31-03-2018  Parnassusweg, Amsterdam    voor het bouwen in afwijking van verleende omgevingsvergunning OLO 2680227 voor het oprichten van een gebouw “Hourglass” met bestemming kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.. 
* 15-02-2018 29-03-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdam  het wijzigen van de brandscheiding van de -2 kelder polikliniek en het plaatsen van stuwdruk ventilatie in het gebouw. Aanvrager: Stichting VUmc 
* 13-02-2018 28-03-2018  Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam voor het renoveren/herontwikkelen van een kantoor. Aanvrager: Redevelopment Property II B.V..
Uitgebreide procedure ontwerpbeschikking
* 12-02-2018 27-03-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  betreft het voornemen voor het gedeeltelijk in gebruik nemen van toren I van het WTC voor kinderdagopvang op de locatie Strawinskylaan 1

Kunst en Cultuur

Filmvertoningen
* 19 februari 18.00 Burden of Peace in de Basement van Circl aan het Mahlerplein   Lees meer en reserveer hier.
* 20 februari The last fight, Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan
17:45 en 20.30 The Florida Project. Lees meer en/of reserveer 
* 23 februari 2018, 19:30 uur film ‘Carnage’ uit 2011 van Roman Polanski, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer

20 februari 2018, 12:30-13:00 lunchconcert door Het Grachtenduo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Met: Sherezade Jurado Navarro, fluit, Juli╬Čn Stiven Cérdenas Velozo, harp. Zij spelen werk van o.a. Piazolla. Lees meer

22 februari 20.00-22.00, De grote dialoog over migratie: Waar ligt de grens en waarom? in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2    

23 februari – 4 maart – Tim Ayres in Art Chapel, Pr Irenestraat 19    “Road movie (een schilderij in 14 delen)” is voor het eerst te zien in Art Chapel, Amsterdam. Opening 23 februari van 17.00 – 19.00, met een openingsrede door Rudi Fuchs. De openingstijden zijn: 24 en 25 februari en 3 en 4 maart van 13.00 – 18.00 uur. Lees meer

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. Bekijk de agenda 

t/m 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground, Glazenhuis, Amstelpark     Met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes.

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.