Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 9 & 10

D66 Zuid reikt Valentijnstaart uit aan Bewonersplatform ZuidasREGIO |  21 februari 2014  |  reageer  |  Door D66 Amsterdam Zuid, dichtbij-2014 (Foto: Eelco Huizinga)BPZ ontving Valentijnstaart en cheque

Ruim twee weken geleden verraste D66 ons met zijn voornemen om BPZ even in het zonnetje te zetten in het kader van de jaarlijkse Valentijnsactie. Vorige week vrijdag was het zo ver Sebastiaan Capel overhandigde Cisca Griffioen de taart en cheque. Dichtbij.nl deed verslag, lees hier verder.

14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Op 19 maart wordt er een nieuw lokaal bestuur gekozen. U stemt één keert op een partij voor een zetel in de gemeenteraad en één keer op een partij voor een zetel in de bestuurscommissie van Zuid. De nieuwe bestuurscommissie met 15 leden komt in de plaats van de huidige stadsdeelraad Zuid met 29 leden. Om u te helpen bij uw keuze organiseert het WOVB op vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC gebouw aan de A.J. Ernststraat 112). BPZ is ook aanwezig en WOCB heeft alle politieke partijen uitgenodigd voor dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep gereed. Het debat begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Heeft u al vragen? Laat het weten per e-mail  verkiezingsdebat@gmail.com of per telefoon 020 644 9936. Deelname is gratis.

6 maart commissievergadering VVL, 9:00-13.30 uur en zonodig vanaf 19.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Op de agenda onder ter kennisname bij ruimtelijke ordening rapportage Zuidas tweede halfjaar 2013.

Werkzaamheden Amstelveenseweg

Waterleiding: Vanaf 10 maart tot eind maart wordt er een nieuwe waterleiding aangelegd aan de oostzijde van de Amstelveenseweg (van huisnummer 575 tot 625). Hiervoor wordt een deel van het fietspad afgesloten. Fietsers worden naar de overzijde geleid en kunnen langs de westzijde van de Amstelveenseweg fietsen. Van eind maart tot medio april worden de oude waterleiding verwijderd en de huisaansluitingen gemaakt. Waternet neemt hierover contact op met de bewoners of eigenaren van de betreffende percelen.

Van medio april tot en met mei: aanleg fiets- en voetpad:In deze periode wordt het voetpad opnieuw betegeld, het fietspad geasfalteerd en twee 2 inritten opnieuw aangelegd. Tijdens de werkzaamheden kunnen voetgangers langs de werkzaamheden lopen. Fietsers worden ter hoogte van het Kotterspad naar de westzijde van de Amstelveenseweg geleid. Het autoverkeer en openbaar vervoer ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden. Het werk is eind mei gereed.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Vaststellen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de Bomenverordening 2008

Vvast te stellen de volgende Bomenverordening 2014 voor de grootstedelijke gebieden, waarmee in afwijking van de Bomenverordening uit 2008 de mogelijkheid bestaat om vergunning voor een periode van maximaal drie jaar te verlenen. De hele tekst vindt u hier.

Beperking parkeerduur fietsen en brommers in Zuid

Besluit: APV (brom)fietsparkeerduurbeperking Woon-winkelstraten (o.a. Scheldeplein) Stadsdeel Zuid (Nummer BD2013-004178). Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923. Een belanghebbende kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit te worden ingediend bij het DB van het stadsdeel Zuid, tav afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

 • Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement " Grand Slam Beach Volleybal op 15 juli 2014 tot en met 17 juli 2014 van 08:00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 32-853933.

De aanvraag ligt vanaf 24 februari 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum aan President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

 • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Kingsland Festival 2014" op 26 april 2014 van 12:00 uur tot 20:00 uur, verzonden d.d. 26 februari 2014. Dossiernummer 32-827138.

De vergunning ligt vanaf 3 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

 • Parnassusweg 126, 1076 AT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 maart 2014 tot en met 16 mei 2014, verzonden d.d. 19 februari 2014. Dossiernummer 43-851408.
 • Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 27 maart 2014 tot en met 11 juli 2014, verzonden d.d. 20 februari 2014. Dossiernummer 43-852055.
 • Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 17 maart 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 21 februari 2014. Dossiernummer 43-849128.

De vergunning ligt vanaf 24 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 maart 2014 tot en met 29 mei 2014, verzonden d.d. 7 februari 2014. Dossiernummer 43-837700.

De vergunning ligt vanaf 17 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bezwaar maken kan binnen zes weken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam.

 • Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 7 maart 2014 tot en met 9 mei 2014, verzonden d.d. 20 februari 2014. Dossiernummer 43-853997.
 • Amstelveenseweg 575, 1081 JC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 10 maart 2014 tot en met 30 mei 2014, verzonden d.d. 19 februari 2014. Dossiernummer 43-853948.
 • De Boelelaan 1051, 1082 SB: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 17 maart 2014 tot en met 30 september 2014, verzonden d.d. 21 februari 2014. Dossiernummer 43-852667

De vergunningen liggen vanaf 3 maart 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij ons informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

 • Boelelaan 769 ( Fase 1 & 2 ), 1082 RS: voor het veranderen en vernieuwen van het woon- en kantoorgebouw met de adressen De Boelelaan 403 t/m 767 en 769 t/m 1051 met behoud van de bestaande bestemmingen en gebruik, ingekomen d.d. 31 januari 2014. OLO-nummer 1163539.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

In maart geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

18 maart, 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Ivan Gomes Cervantes, harp, speelt o.a. werken van Durand en Faure.

13 maart, 16.30-18.00 uur VU Connected, Filosofie op de Zuidas, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

Spreker Frank van Kolfschooten en gespreksleiding door Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp is wetenschapsfraude. Georganiseerd i.s.m. de faculteit Wijsbegeerte VU en Partnerorganisatie De Nieuwe Poort.

9 maart (opening) – 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

De opening is op zondag 9 maart, 15.00-17.00 uur. Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

Lees verder over: Weekberichten.