Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 9

Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ- VU vertelt over de nieuwbouw, 19.30 – 21.30, kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Iedereen is welkom ook scholieren en studenten.     VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek de nieuwbouw realiseren. Het project Imaging Center, een ontwerp van Team V Architectuur, beslaat ongeveer 16.000 m2 (waarvan circa 14.000 m2 nieuwbouw). De nieuwbouw bestaat uit zes bouwlagen. Fokke Rakers, directeur nieuwbouw VUmc, vertelt over wat er gaat gebeuren.

Campagne: Houd lijn 24 op de rails door Stadsdorp Zuid

Voor bewoners in bepaalde delen van Zuid worden VU/Vmc en het centrum slecht bereikbaar. Hier kunt u de petitie tekenen en meer lezen over het initiatief. In februari liet Rover al van zich horen in Metro. Wat is het geval, tramlijn 24 wordt met ingang van mei dit jaar voor circa een jaar opgeheven wegens werkzaamheden aan de rails op de kruising van Baerlestraat/De Lairessestraat-Museumplein. Er zou zelfs sprake zijn van het definitief schrappen van deze lijn uit het vervoersplan van de stadsregio.

Hoe verzakkingen tijdens bouw Dok te voorkomen

Remco Bentum, projectleider planprocedure Zuidasdok, legt het verschil uit tussen de twee projecten. 

19 maart  Open Toren Dag van 10-16 uur

Hello Zuidas berichtte:”Dit jaar zijn er maar liefst 6 nieuwe torens die meedoen aan Open Toren Dag 2016! In Zuid en Zuidas kunt naar VondelCS, Motel One, Ravel Residence en Crowne Plaza – Amsterdam South en Symphony.”

18 maart VU 12.30 lustrumconferentie met de toekomstvisies van informatici, geesteswetenschappers, economen en sociale wetenschappers over onze netwerk samenleving. Een programma met innovatieve projecten, debatten en workshops. Sylvana Simons is de moderator van deze dag. Het evenement vindt plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit. De voertaal is Engels. Meld u hier aan. Het jubileumboek kan besteld worden bij de VU-uitgeverij.

Jubileumboek van de Vereniging De Oeverlanden blijven

Op de website kunt het boek Natuurlijke Noordelijke Oeverlanden bestellen voor 15 euro. Er staan ook links naar Youtube filmpjes. Momenteel is er een fototentoonstelling van Hans Bootsma over de rafelrandnatuur tussen Zuidas en Schiphol te zien tot 11 maart op de Javakade 61, restaurantboot. 

Groene vrijwilligers met goede ideeën kunnen geld aanvragen bij de provincie NH

“Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt in 2016 45.000 euro beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’.” lees meer 

Bomen voor R.-K. Begraafplaats Buitenveldert 

Uitvaart.nl meldde dat “de begraafplaats van Zuidas in de gemeente Amsterdam, uit het Bomenfonds 20.000 euro heeft gekregen. Dankzij dit bedrag zijn aan de rand op de begraafplaats tien Metasequoia’s geplant. lees meer

Nieuw pakket maatregelen van Amsterdam voor schone lucht

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nieuw maatregelenpakket opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit pakket gaat onder andere over nieuwe milieuzones en over regels voor nieuwe parkeervergunningen. Alle Amsterdammers kunnen t/m 21 maart 2016 reageren op deze maatregelen door het invulformulier op de website van de gemeente in te vullen.

Hoogbouw Zuidas veiliggesteld in het LIB

Dienst Zuidas berichtte: “samen met het ministerie van I&M is de gemeente Amsterdam op zoek gegaan naar mogelijkheden om de lopende projecten en de daarbij horende hoogtes te kunnen realiseren. De oplossing is gevonden in het gebruik van de militaire radar Soesterberg voor de burgerluchtvaart Schiphol. Deze oplossing is opgenomen en samen met het hoogbouwkader Zuidas vastgelegd in het nieuwe LIB.”

9 maart vergadering commissie ARS, 20:00, President Kennedylaan 923

Op de agenda o.a. punt 10 Adviesaanvraag Koers 2025 Ontwikkelstrategie Amsterdam 2016-2025, "ruimte voor de stad" en beleidsregels voor het snel afhandelen afwijkingsbesluiten voor omgevingsvergunningen. Conceptadviesbrief Koers 2025 cie 9 maart (96.0Kb)

9 maart vergadering gemeenteraad, 13:00 uur en zo nodig 19.30 uur in de raadzaal

Bij RO agenda: punt 17 “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor advies. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 179, en fietsenstallingen NSstations. 179A.16.Bijlage 1. Koers 2025 januari 2016_V2 (10.9Mb). Bij Verkeer en Vervoer agendapunt 21: vaststellen parkeernormen in de stadsdelen.

Nieuws van 18 februari uit het DB stadsregio

“Samenwerkingsovereenkomst fietsenstallingen NS-stations: Het dagelijks bestuur besluit om de samenwerkingsovereenkomst hoogwaardige fietsenstallingen ter besluitvorming voor te leggen aan de regioraad. Met deze samenwerkingsovereenkomst intensiveert de Stadsregio haar betrokkenheid bij het beter benutten van de stationsstallingen en wordt gestart met pilots bij station Amsterdam Amstel en de toekomstige Mahlerstalling bij Amsterdam Zuid. Doel is om samen te werken aan toekomstvaste en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen bij de NS-stations. De Stadsregio zal naast haar investeringen in de bouw van de stallingen in de toekomst ook gaan bijdragen aan een deel van de kosten voor exploitatie. 

En: De inzet van een regionale Fietsersbondmedewerker wordt niet gecontinueerd. Er wordt binnen de eigen organisatie naar beschikbare kennis gekeken.” lees meer

15 maart Regioraad, Stadhuis Amsterdam, 20.45-23.00

Agendapunten o.a. bij 9 aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018 – Ontwerp Programma en 7b Democratische legitimiteit.

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info bijeenkomst. T/m maart kap bomen. bron: bewonersbrief dienst Zuidas. Werkzaamheden%20De%20Boelelaan%20Oost%20Fase%201%20februari%202016%20DEF-3.pdf

Werkzaamheden bij de kindercampus     Fase 2: Aanleg nieuw schoolplein/haal- en brengzone ten noorden van Kindercampus en aanleg van het westelijk deel ter plaatse van de hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld en voetpad ten noorden van Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting groenperken ten westen en oosten van het schoolplein (16 mei – 27 mei). 

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     Afwerken van de betonvloeren: december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. De sloop van de parkeergarage is gestart. lees verder Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte recht voor het Atrium opgeheven. Het gaat hier om de bussen 241 en 242 die rijden in de richting van Station Zuid. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: lees meer. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer  Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. lees meer

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende exploitatievergunning

* Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-16309. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

* George Gerswinlaan 22, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 24 februari 2016. Dossiernummer 2015-15176. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

Aanvraag omgevingsvergunning

* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het vernieuwen van de gevelpui ter hoogte van de eerste verdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot kantoor, ingekomen d.d. 11 februari 2016. OLO-nummer 2189149. Dit is een kennisgeving.

ONDZKG

Aanvraag omgevingsvergunning 

* Europaplein 22– betreft het realiseren van een gebouw t.b.v. strandzuid.  Staat niet open voor bezwaar. Ontvangstdatum aanvraag: 02-03-2016. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V.. Zaaknummer: 642681.

Aanvragen kapvergunning

* Vijfhoek– betreft het kappen van 54 bomen op de Vijfhoek, Ontvangstdatum aanvraag: 29-02-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 641981.
* Fred. Roeskestraat 73 –  betreft het kappen van 5 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 25-02-2016. Aanvrager: Van der Tol b.v.. Zaaknummer: 610203.

* De Boelelaan 1117– betreft het kappen van 32 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 23-02-2016, Aanvrager: Stichting VU medisch centrum. Zaaknummer: 596962.

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 24Het betreft een vergunning voor het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van het Kingslandfestival op 27 april 2016. Verzenddatum beschikking: 25-02-2016. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V. . Zaaknummer: 380808. Een bezwaarschrift dient u uiterlijk 8 april in bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

 

8 maart 12.30-13.00 Tafelrede van Marjolein Lanzing, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2     Marjolein is techniekfilosoof. Zij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert aan de Technische Universiteit Eindhoven op een onderzoek naar identiteit, vriendschap en relaties in een digitaal tijdperk. Zij benadert dit vraagstuk over het zelf van de mens vanuit een normatief perspectief. 

15 maart 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Vatulya & Nemtsova in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 Vitaly Vatulya, saxofoon, Maria Nemtsova, piano.

17 maart 18.30-21.00 uur Grote mensen ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2        

t/m 12 maart 2016 expositie WHAT   Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.

Lees verder over: Weekberichten.