Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 9

Bouw Zuidasdok

Het contract is ondertekend, de bouw Zuidasdok komt steeds dichterbij. 21 februari 2017, kreeg ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok te bouwen. Bekijk de animatiefilm op AT5 of lees meer

Bijeenkomsten Zuidasdok, door Amsterdam Zuidas

De projectorganisatie Zuidasdok en afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam nodigen u uit voor een van de informatiebijeenkomsten in maart waar ze een persoonlijke toelichting geven en uw vragen beantwoorden. Ook de aannemerscombinatie Zuidplus stelt zich dan graag aan u voor. De bijeenkomsten starten met een presentatie en aansluitend is er de gelegenheid om een-op-een in gesprek te gaan met medewerkers van het project.
Maandag 13 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 19 – 21 uur
Woensdag 15 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 17 – 19 uur
Donderdag 23 maart, Old School podium, Gaasterlandstraat 3-5, 19 – 21 uur

Ontheffing op wet Natuurbescherming aangevraagd

Bericht van RVE Zuidas: "De ontheffing op de wet Natuurbescherming is aangevraagd en ligt vanaf vandaag t/m woensdag 5 april ter inzage." lees meer

  • De ontheffing is in te zien op de volgende locaties: Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam, Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam,
  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam,
  • Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC) 1077 XW Amsterdam,  
  • Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 60 1115CX Duivendrecht

Zienswijzen indienen? Van donderdag 23 februari 2017 t/m woensdag 5 april 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan Rijkswaterstaat, Corporate Dienst, afdeling BJV Projectadvisering, t.a.v. mevrouw J. Hoitz, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan contact opgenomen worden met mevrouw N. de Reu van de projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 333 99 30 of info@zuidasdok.nl.
Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Welstandskader Zuidasdok vastgesteld lees de bekendmaking of het pdf welstandskader ZAD 

Angelique en Irene, winnaars van de Zuidaspas lees meer

Mahler 900
Bericht van Bouwwereld.nl: “Voor de façades van 900 Mahler koos projectarchitect Rik Bakker van Inbo de projectsortering Ruhrerde van Hagemeister.” lees meer over de gevel van baksteen.

Straatparkeertarieven Zuidas aangepast
Bericht van RVE Zuidas: “De straatparkeertarieven in Zuidas worden vanaf maandag 6 maart a.s. verhoogd naar € 3,00 / uur met uitzondering van het gebied langs de Gustav Mahlerlaan tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat (deelgebieden Gershwin en Mahler). Hier blijft het huidige tarief van € 4,00 / uur gehandhaafd. Het nieuwe tarief van € 3,00 / uur geldt van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 19:00 uur. Buiten die tijden is parkeren op straat gratis. Daarnaast is het goed om te weten dat de huidige parkeerduurbeperking in het noordelijk deel van de Van der Boechorststraat (ten noorden van de A.J. Ernststraat) wordt opgeheven.
Reden voor de tariefsverhoging is dat de beschikbare straatparkeerplaatsen op dit moment veelal de hele dag worden gebruikt voor langdurig parkeren. Daar zijn de straatparkeerplaatsen niet voor bedoeld. Heeft u vragen, neem contact op via omgevingscoordinator@zuidas.nl.”

Kaarten Noordzone Zuidas met werkzaamheden t/m april 2017 bekijkt u in het pdf 20161130-Kaarten-noordzone-Zuidas-Q4-2016

Uitkijktoren Beatrixpark voorlopig dicht
Bericht van VVv het Beatrixpark: “De klim- en uitkijktoren van hout, in het nieuwe zuidelijke deel van het Beatrixpark is voorlopig dicht. Gebleken is dat hij niet voldoet aan de gestelde eisen. Een aantal bezoekers had hierover al geklaagd, en dat blijkt dus terecht. ZuidAs is nu aan het onderzoeken wat er mee moet gaan gebeuren: aanpassen of vervangen.”

Eind januari is de park-vrienden vereniging Vrienden van het Amstelpark opgericht. lees meer in de Echo

Nieuwsbrief Amsterdam 23 februari 2017 editie Zuid met o.a. een artikel over Zuidasdok. lees verder

1 maart 9:00 -12.30 uur en zo nodig vanaf 19.30 uur, vergadering raadscommissie I&D, stadhuis, de Rooszaal 

Bij Tkn 12 Toepassen hardheidsclausule bewoners Square gebouw (parkeerverordening 2013). BD2017-002090)
Bij tkn 26 Verdeling groengelden 2016 kwartaal 2. (BD2017-000192) Documenten vindt u bij de agenda

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst en lees hier meer. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

24 febr -1 april 2017 deel 2 herinrichting Strawinskylaan wijziging haltes GVB
De zuidelijke rijbaan is afgesloten, van de Parnassusweg richting Beethovenstraat. GVB bussen rijden om in één richting, de Connexxionbussen blijven stoppen/vertrekken op de Gustav Mahlerlaan.

  • Bus 15 richting Station Zuid rijdt vanaf de Stadionweg via de Beethovenstraat naar de Strawinskylaan (noordzijde).
  • Bus 62 richting Amstelstation rijdt vanaf de kruising De Boelelaan/Parnassusweg via de De Boelelaan naar de Van Leijenberghlaan en eigen route. Passagiers voor Station Zuid kunnen bij de Buitenveldertselaan (halte De Boelelaan) overstappen op tram 5/metro 51.
  • Bus 65 richting KNSM Eiland rijdt vanaf de Strawinskylaan (noordzijde) via de Parnassusweg naar de Stadionweg en eigen route.

Vervallen haltes, alleen in de genoemde richting: Station Zuid (Strawinskylaan zuidzijde; 15 St. Zuid, 62 Amstelstation, 65 KNSM Eiland), Pr. Irenestraat (Parnassusweg; 15 St. Zuid), Pr. Irenestraat (Beethovenstraat; 65 KNSM Eiland) lees meer

20 februari t/m 31 maart 5.30 – 7.30 uur afzetting fiets- en voetpad Buitenveldertselaan/Parnassusweg
Giek bouwkraan draait over de weg bij bouwplaats Gershwin Brothers. Het weghalen van de tunnelbekisting kan geluidhinder veroorzaken.

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan: betonstorten en vlinderen     De keldervloer -2 wordt in vier-fasen gestort en staan gepland op: 28-02, 03-03 en 10-03-2017. Vanaf eind februari start storten betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder. Als medio 2017 de achtste verdiepingsvloer is gestort, wordt de torenkraan opgehoogd naar circa 95 meter.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel      De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

1 februari – tot begin mei 2017 geluids- en verkeershinder Parnassusweg thv locatie rechtbank, fietsers worden omgeleid lees meer

februari t/m 26 mei-  werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid     Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal. Verlengen perronkappe: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kan geluidshinder veroorzaken.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. Plan uw reis via google.

 
Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg
gemeente en stadsdeel
Bekendmaking ministerie van I&M ontwerpbesluit ontheffing op wet Natuurbescherming

Van donderdag 23 februari 2017 t/m woensdag 5 april 2017 ligt het ontwerpbesluit ter inzage. Zienswijze richt u aan Rijkswaterstaat, Corporate Dienst, afdeling BJV Projectadvisering, t.a.v. mevrouw J. Hoitz, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan contact opgenomen worden met mevrouw N. de Reu van de projectorganisatie Zuidasdok, telefoon 020 – 333 99 30 of info@zuidasdok.nl.

Kenniskwartier Noord– Van 23 februari 2017 liggen gedurende zes weken ter inzage: 1 het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) met de daarop betrekking hebbende stukken en 2 de ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Het daadwerkelijk functioneel programma is op onderdelen kleiner is dan hetgeen met het uitwerkingsplan wordt mogelijk gemaakt. Het is wenselijk het uitwerkingsplan op die onderdelen te herzien, zodat het resterend programma kan worden benut voor de grond waar nog uitwerking dient plaats te vinden. ga hier naar de documenten.

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het onttrekken en infiltreren van water voor de bouw van een parkeergarage t.h.v. de Strawinskylaan in Amsterdam – AGV – W-16.03088

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning
23-02-2017 06-04-2017  Prinses Irenestraat 21, Amsterdam  bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 242259. Ontvangstdatum aanvraag: 22 februari 2017. Aanvrager: Gemeente Amsterdam.
23-02-2017 06-04-2017  De Boelelaan, Amsterdam  bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 1077305 en 1298579.  Ontvangstdatum aanvraag: 23 februari 2017. Aanvrager: Stichting VU. 
21-02-2017 04-04-2017  Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam  plaatsen van 4 parasols. Ontvangstdatum aanvraag: 14 februari 2017. Aanvrager: Happy Italy Amsterdam.

Beslistermijn verlengd
21-02-2017 04-04-2017  Gustav Mahlerlaan (AK 4566, Amsterdam  uitbreiden van het aantal vierkante meters supermarket (Intermezzo) in blok 10 Zuidas. Aanvrager: V.O.F. Royaal Zuid.
15-02-2017 29-03-2017  Tomasso Albinonistraat, Amsterdam  De aanvraag betreft het oprichten van een hotel. Aanvrager: Van der Valk Hotel Amsterdam-Zuidas B.V. . Zaaknummer: 2775512.

Vergunning verleend
22-02-2017 06-04-2017  Prinses Irenestraat, Amsterdam  kappen van 5 bomen. Aanvrager: Van Boekel Zeeland B.V.  
20-02-2017 04-04-2017  Zuidplein, Gustav Mahlerplein, Amsterdam  voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van de tijdelijke entreepaviljoens van Station Zuid. Aanvrager: NS Stations BV.

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
16-02-2017 31-03-2017  Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam  betreft het voornemen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een kantoorgebouw, met horeca en detailhandel in niet-dagelijkse goederen in de plint, alsmede een ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling. Aanvrager: C2 Vastgoed B.V..
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking gecoördineerd
22-02-2017 06-04-2017  Parnassusweg, Amsterdam  betreft het voornemen tot het oprichten van het gebouw “Hourglass” met bestemming kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Aanvrager: Sax vastgoed V.O.F. 

BUS, melding ontvangen
16-02-2017 30-03-2017  Minervalaan (ter hoogte van Pr. Margrietstraat 2), Amsterdam  betreft een eenvoudige bodemsanering

8 maart, 19:00 – 20:00, Hella Hueck & Bas Heijne: tussen technologie en zingeving– De Tafel van XII De Nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2     

Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     28 februari, 12:30 uur, Giardino Musicale Quartet met clavecimbel oude muziek, meer lunchconcerten…  en 14 maart 2017, 12:30-13:00 uur, Alba Quartet met Teresa Duarte, sopraan. Serena Perez, messo-sopraan, Joan Francisco, tenor en Josel Gester Suárez, bariton.

9 maart – American Honey film van Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU start film om 17.45.uur. Kaarten online kopen

t/m 19 maart, Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark
Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren, de rol…lees meer

1 maart – 5 april-Dingen- tentoonstelling in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19 1e     Woensdag-zondag van 12.00-17.00 uur geopend

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Inspraak, Weekberichten.