Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 9

‘Woningen in Verdi’   Lees hier alvast het wijkkrantartikel april 2021 van het Bewonersplatform Zuidas.

Bericht van Platform 31: “Doorstroming van senioren op de woningmarkt: verleiden, faciliteren en experimenteren    Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. In 2020 liep het tekort op tot meer dan 300.000 woningen. Naast het bouwen van nieuwe woningen zijn er andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming kan een deel van de oplossing zijn. Bovendien komen ouderen dan terecht in een geschikte woning, belangrijk voor het langer thuis. Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt." Lees meer

Uniek kunstwerk in De Thomas 'Hoop gevangen in glas'  De glasappliqué van Antonio Saura in De Thomas is ontworpen in 1967 en gefinancierd door de architect van De Thomas, Karel Sijmons zelf omdat hij dit stuk per se in het pand wilde hebben. Gelukkig maar, want daardoor kan iedereen er nog steeds van genieten. Waarom maakte deze kunstenaar, die tegen het instituut kerk was, dit appliqué van de kruisiging? Lees meer over de Thomaskerk.

Berichten van de GBC: “Vergroenen braakliggend terrein bij EMA    "Op 1 maart zullen Amsterdam International Community School en Green Business Club Zuidas starten met het vergroenen van het braakliggend terrein tussen het gebouw van European Medicines Agency en Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas. Tot 1 maart wordt er hard gewerkt aan het voorstel voor dit terrein. Lees meer over wie er meedoen. En: 10 jarig jubileum Green Business Club Zuid Nu bijna 10 jaar later is GBC Zuidas uitgegroeid tot een impactorganisatie met 55 participanten die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten. Op 29 maart trappen we af en tekenen de CEO’s van de participanten onder toeziend oog van Wethouder Everhardt een nieuwe ambitieverklaring." Lees meer

Van het voorjaar genieten tijdens de corona-pandemie en meer weten over de Artsenijhof of ander groen in Zuidas? Maak dan de groene wandeling. Een initiatief van Bewonersplatform Zuidas i.s.m. Amsterdam Zuidas. Het platform heeft in 2018 een route uitgezet, die voert langs zestien groene plekken in Zuidas. Lees het artikel en bekijk de folder en zie onderweg ook hoe Zuidas steeds meer bebouwing krijgt download de printversie Groene wandeling. Aanmelden voor een wandeling is nog niet mogelijk. In de zomer van 2021 komt er waarschijnlijk een nieuwe versie uit.

Berichten van Zuidas:
* Tot eind 2025 nog zo’n 1.700 nieuwe woningen in Zuidas   Zuidas krijgt er tot 2025 zo’n 1.700 woningen bij. En daarna nog eens circa 6.000. Daarmee komt het totaal aantal woningen op zo’n 10.000, aanzienlijk meer dan de 7.000 woningen uit de Visie Zuidas. We bouwen ze voor alle Amsterdammers. Lees meer
* Team Verdi berichtte: “Op dinsdag 9 februari 2021 is het college van B&W akkoord gegaan met de agendering van de concept-Investeringsnota Deelplan 2 met bijbehorende Nota van Beantwoording aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken en de Gemeenteraad. Woensdag 24 maart 2021 worden de concept-Investeringsnota en de bijbehorende Nota van Beantwoording door de Raadscommissie behandeld. De agenda van deze vergadering is hier te vinden. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn en/of inspreken. Op 31 maart 2021 is de behandeling in de gemeenteraad.
* Groen rondom Terrace Tower     Terrace Tower, waarin Suitsupply zijn hoofdkantoor vestigt, is zo goed als af. Tijd dus om rondom dit spiksplinternieuwe architectonische hoogstandje in de buurt Kop Zuidas een mooie en groene openbare ruimte aan te leggen. Lees meer
* Nieuwe zittrap en verbreding bij De Boelegracht     Vanaf het oude bouwterrein van BAM leggen we een nieuwe kademuur en een zittrap aan voor de De Boelegracht, ter hoogte van de Rosy Wertheimstraat. Met deze manier van werken beperken we de overlast van bouwverkeer. Lees meer
* 550 woningen op de plek van Sporthallen Zuid    Zuidas krijgt er weer een woonbuurt bij. Ditmaal gaat het om 550 woningen op de plek van Sporthallen Zuid. Door deze te verplaatsen ontstaat er ruimte voor een nieuwe buurt, met veel groen en vlakbij sport-, water- en schoolvoorzieningen. Lees meer

-11 maart 18.00 uur Verkiezingsspecial Wonen in de MRA online bijeenkomst van Pakhuis de Zwijger    Inschrijven kan hier.

-16 maart 16.30 onlinebijeenkomst MRA  Gesprekken over o.a. bereikbaarheid in de MRA      Terwijl het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gestaag blijft groeien, heeft de capaciteit van de wegen en het openbaar vervoer in de regio de grenzen al bereikt. Hoe zorgen we er in onze regio voor dat het toekomstige mobiliteitssysteem aansluit op de verstedelijking? Welke effecten  heeft het flexibele (thuis)werken, dat tijdens corona een vlucht heeft genomen? Laat u bijpraten door o.a. de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (tevens voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam) en gedeputeerde Jan de Reus (tevens voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit). Aanmelden kan hier. Lees meer 

Persbericht van Hello Zuidas: "‘Uit een thuiswerkonderzoek onder bedrijven op de Zuidas, blijkt dat 30% van de medewerkers na corona structureel 2 dagen per week thuis wil werken. Het onderzoek van Hello Zuidas in samenwerking met Van A tot Zuidas laat tevens zien dat medewerkers zich tijdens de coronacrisis grotendeels aan het advies van het kabinet houden." Lees verder in het Persbericht_Thuiswerkonderzoek.

Bericht van De gezonde Stad: ”Amsterdammers gaan sinds corona vaker naar groen en eten bewuster! Dit blijkt uit de vijfde publicatie van De Gezonde Stad Monitor. De hoeveelheid groen per Amsterdammer blijft afnemen, sinds 2015 met 1,7 m2 per inwoner. Dit komt doordat de stad en haar inwonersaantal groeien, maar de hoeveelheid groen niet meegroeit." Lees meer

E-zine Vervoerregio maart met o.a ‘Metropakket’ van groot ‘regionaal, nationaal en zelfs internationaal belang’ en Rijden onder CBTC (veiligheidssysteem metro): ‘Voorlopig alleen op zondag’  Reizigers zullen de eerste maanden rekening moeten houden met kinderziektes. Dit kan variëren van fouten in de reisinformatie tot het uitvallen van een rit. Lees meer

Bericht op Treinreiziger.nl: “Rover: Extra steun nodig voor ov-bedrijven (anders betaalt reiziger de rekening)” Lees meer En: “Onderzoek uit 2019: Veel reizigers zien in nachttrein alternatief voor vliegtuig. Tot 60 procent van de reizigers die in de ochtend ergens moeten zijn, zijn bereid om de nachttrein te overwegen als alternatief voor het vliegtuig. Dat blijkt uit onderzoek van Martijn Heufke Kantelaar, die in september 2019  dit onderwerp aan de TU Delft is afgestudeerd. Uit het onderzoek blijkt verder dat privacy en comfort belangrijker zijn dan het prijskaartje van de nachttrein. Vrijetijdsreizigers hebben het meeste interesse in de nachttrein, maar ook zakelijke reizigers hebben interesse. Het onderzoek heeft plaatsgevonden met medewerking van NS. In totaal hebben 800 reizigers meegewerkt aan het onderzoek. “Dat is voor een wetenschappelijk rapport heel veel”, zegt Heufke Kantelaar." Lees meer

Nieuws uit B&W week 9
Bouwen en Wonen 
     Het college van B&W reageert op het initiatiefvoorstel ‘Meer koopwoningen in Amsterdam’ van raadslid Naoum Néhmé (VVD). Het college deelt de zorg over het vertrek van gezinnen uit Amsterdam vanwege het tekort aan betaalbare koopwoningen en onderneemt daarom verschillende acties, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Het verkleinen van het aandeel huurwoningen ten opzichte van het aandeel koopwoningen zou de betaalbaarheid in Amsterdam echter verder onder druk zetten. En: Het college van B&W stuurt het onderzoeksrapport ‘Verkenning alternatieve financieringsfaciliteit voor woningcorporaties’ naar de gemeenteraad. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om als gemeente een bijdrage te leveren aan de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Zo hoeven er minder sociale huurwoningen verkocht te worden. Het blijkt dat er geen tekort is aan financieringsmogelijk heden. Het college vindt het afschaffen van de landelijke verhuurdersheffing de belangrijkste maatregel om te zorgen voor meer investeringscapaciteit bij de corporaties. Lees meer

* 10 maart  Vergadering Raad om 13.00 uur en 19.30 uur en indien nodig donderdag 11 maart om 13.00 uur en 19.30 uur met o.a. bij 8 wijzigingen locatieprofielen evenementen en adviezen stadsdelen gebundeld en  Beantwoording vragen evenementen uit cie. AZ 28-1-2.
Inspraakreactie van VvVBeatrixpark en Amstelpark lees de reactie hierop bij blz 15 en 16 van NvB  Algemene Zaken (3) Nota van beantwoording evenenementendecember 2020. Bekijk hier de agenda
* 17 maart 13.30 uur, vergadering raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering met op de agenda Bestuurlijk stelsel en Gebiedsverslagen en Beleidskader, bekijk de agenda 
* 24 maart 9:00 uur raadscommissie Wonen & Bouwen en in de middfag raadscommissie RO  online. De agenda's volgen later.

24 maart vergadering stadsdeelcommissie in de wijk bekijk tzt de agenda hier.
7 april, 19:30 uur, vergadering stadsdeelcommissie  bekijk hier tzt de agenda.

Kunst en Cultuur  
8 maart Vrouwendag    
  Opening plenaire online bijeenkomst op maandag om 12.30 uur door Flora Breemer, bestuurder van stadsdeel Zuid. Ga naar de openingsbijeenkomst om erbij te zijn. Zie het programma met o.a. wandelingen Beatrixpark blinddates als je wilt en kunst en route.

Kunst in het Amstelpark       Het Zone2Source programma kan ondanks de lockdown gelukkig grotendeels doorgaan,• Kunstkaart Amstelpark (gratis ophalen), 6 verschillende kunstwerken en audio walks in het park. Er is meer:
* t/m 25 april RADIX van Collectief Walden, te zien in het venster van het Rietveldhuis Lees meer
Floriade Fluisteringen, 4 hoorspelen van KCCM
* tot 25 april, Re:Tune, tentoonstelling over anders afstemmen met Saša Spačal, Anton Kats, Pei-Ying Lin. 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met Alice Smits via info@zone2source.net.

Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Werkzaamheden Parnassusweg: nieuwe oversteekplaats voor de rechtbank.
Tussen 1 en 20 maart 2021 wordt er ook tussen 20.00 en 05.00 uur gewerkt, inclusief de zaterdagen en zondagen. Er is kans op enige geluid- en lichtoverlast. Lees meer En: Van vrijdag 12 maart 20.00 t/m maandag 15 maart 05.00 is de rijweg stad-uit is dat weekend afgesloten. Auto's en bussen rijden neen aangepaste route. Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB.

Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS. Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. https://reisinfo.gvb.nl/nl/lijnen/24

Werken buiten reguliere werktijden te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur op 8-9 maart, 10-11 maart en eindigend op 11-12 maart 2021 van 00:00 uur tot 06:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het project Zuidasdok (Brittenpassage). Aanvrager: Programmaorganisatie voor Zuidasdok.

In het Paasweekend van 2 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer om de fundering voor twee dakdelen voor de Brittenpassage aan te brengen. En: van 20 augustus 01.00 uur) t/m 23 augustus 2021 (05.00 uur) worden twee betonnen dakdelen op hun plek geschoven voor de Brittenpassage. Lees meer 

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Bekendmakingen Amsterdam staan ook op deze kaart

Verleende omgevingsvergunning WABO
* Parnassusweg 376
, Amsterdam – plaatsen twee verlichte gevelreclames   betreft een vergunning voor het plaatsen van twee verlichte gevelreclames. Aanvrager: Premier Suites Plus (Zuidas) B.V. Zaaknummer: 9945554.
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
* Fred. Roeskestraat 55
, Amsterdam – kappen 3 bomen
* YumiFresh B.V., Hogelandplein 1 C, Amsterdam   verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt. Het verzoek heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen zonder een vetafscheider en slibvangput. Ontvangstdatum verzoek: 17 februari 2021 Aanvrager: YumiFresh B.V. Zaaknummer: 10130630
YumiFresh B.V., Hogelandplein 1 C, Amsterdam   ontvangen betreffende het oprichten van een inrichting. Melder: YumiFresh B.V. Zaaknummer: 10092721. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Verlenging beslistermijn
* Prinses Marijkestraat 11 1077XA Amsterdam realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 9 met behoud van bestemming daarvan tot één woning.
* Prinses Marijkestraat 9 1077XA Amsterdam realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 11 met behoud van bestemming daarvan tot één woning
APV
* Z/21/1882237 Object, Beethovenstraat 196, 04-03-2021 t/m 26-03-2021
* Z/21/1862069 Stremmen, Europaplein 8, 1-3-2021 t/m 4-3-2021 of 22 maart t/m 24 maart

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Flanken, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Publicaties, Ravel, Verdi, Verkeer, Weekberichten.