Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 9

Beethoven 2
Veel bewoners en organisaties uiten hun teleurstelling over hoge flats op kavel 2. Lees de ingezonden brief in Het Parool d.d. 21.2.2018. Flats in Beatrixpark? Een droevige dag voor plant, dier en mens'.

Verkiezingsdebat en Duurzaamheidsverslag; Hello Zuidas en de Green Buisinessclub nodigen u uit voor..
Het verkiezingsdebat over Zuidas
dat gaat over o.a. welke oplossingen politici voor ogen hebbebn voor het bereikbaar houden van Zuidas? Voor welke maatschappelijke functies willen zij zich inzetten om het gebied te verlevendigen? Er is een debat over de toekomst van Zuidas met de volgende Amsterdamse politici: Sebastiaan Capel (D66), Paul Slettenhaar (VVD), Hendrik Jan Biemond (PvdA), Jacques Klok (CDA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks). 7 maart om 17:15 uur in CIRCL, Mahlerplein. Reserveer hier. 
Samen met Amsterdam Zuidas en Green Business Club Zuidas heeft Hello Zuidas ook dit jaar alle duurzame initiatieven in kaart gebracht. Als gebiedspartijen maken zij samen de balans op in het Duurzaamheidsverslag Zuidas over 2017. Dit jaar kozen we voor het thema voedsel dat raakt aan alle aspecten van een duurzame samenleving. De presentatie van het Duurzaamheidsverslag is in CIRCL op donderdag 12 april om 15:30 uur. Wilt u aanwezig zijn? Meld u aan via: servicepoint@hellozuidas.com. Bij veel belangstelling krijgen members van Green Business Club en Hello Zuidas voorrang.

Bomenkap en toch groener?  Bericht Amsterdam Zuidas: "14400 bomen kappen, er niet meer dan 2500 tot 4000 voor terug planten en dan zeggen dat je 10 miljoen investeert in vergroening van Zuidas. Op de social media was de boot aardig aan. Leiden wij mensen om een niet-bestaande Zuidas-tuin?" Lees meer

VUmc Imaging Center Amsterdam gaat de afbouwfase in
VUmc berichtte: “De roltrappen naar de 1e verdieping zijn al geplaatst. Slechts een bestaande muur scheidt het nieuwe gebouw nog van het ziekenhuis. In december 2017 is begonnen met het aansluiten van de verbindingsgangen. Naar verwachting wordt het gebouw eind 2018 opgeleverd. In de eerste helft van 2019  wordt het Imaging Center ingericht. Dan worden ook alle medische apparaten binnengetakeld, geplaatst en getest." Lees meer

Fietspad IJsbaanpad   Bericht Amsterdam Zuidas:"  e gemeenteraad van Amsterdam stemde op 14 februari 2018 in met deze wijziging. Het fietspad wordt opgeheven zodra ZuidPlus, de aannemer van Zuidasdok, op deze locatie gaat werken. Wanneer dat precies is, wordt halverwege 2018 bekend. Dan is er een planning van de werkzaamheden van Zuidasdok beschikbaar." Lees meer

Nieuws uit B&W week 8
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B&W stelt het uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) vast, dat betrekking heeft op een kavel in de zogenoemde A10-zone in het deelgebied Vivaldi, waar het Europees Geneesmiddelenagentschap zal worden gehuisvest. Het uitwerkingsplan is voorbereid en bekendgemaakt met een omgevingsvergunning waarmee een procedureleversnelling wordt bewerkstelligd.”

Nieuwsbrief Amsterdam 22 februari editie Zuid met o.a. Stemmen op wie? en tips voor de voorjaarsvakantie   Lees meer

Bericht duurzaambedrijfsleven.nl over herontwikkeling gebouw Olympic: “Het moet een van de eerste worden van een nieuwe generatie slimme gebouwen: EDGE Olympic. Het gebouw is een herontwikkelingsproject van het nieuwe vastgoedtechnologiebedrijf EdgeTechnologies van OVG Real Estate.” Lees meer En: op de website stichting milieunet valt te lezen ….”Het is de bedoeling dat dit een van de eerste gebouwen in Nederland wordt met een WELL Gold-certificering, waar het laatste onderzoek en de nieuwste technische innovaties op het gebied van gezondheid en welzijn samenkomen. Lees meer

Kantoren en horeca in Gershwin Brothers
Bericht op Vastgoedmarkt.nl: “De Zuidas maakt zich klaar voor de opening van de Gershwin Brothers. Op de begane grond is er ruimte voor horeca en een kantoor. Naast restaurant Loetje gaan koffiebar CoffeeConcepts en makelaar Engel & Völkers zich hier vestigen.”  Lees meer

14 maart 20.00 uur Beeldvormende vergadering Participatie/ overdracht aan nieuwe stadsdeelcommissie Amsterdam Zuid


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Bomenkap van start op 9 februari t/m 23 februari nabij Spoorslagsloot – 26 februari t/m 2 maart Arnold Schönberglaan – Zuidplein, precieze datum in februari nog niet bekend
Lees de informatiebrief voor omwonenden 090218 Informatiebrief eerste bomenkap Zuidasdok. Lees meer

T/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur.” Bekijk de planning.

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507.“ Lees meer

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad     Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018.” Lees meer  En 2
De Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht. De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018.

T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip The Valley Beethovenstraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “Vanaf week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan." Lees meer over de bouwplanning

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan     Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen. Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan   Lees meer

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor     Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast." Lees meer

T/m maart inbrengen damwanden en funderingspalen Van der Valkhotel  

Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat   T/m april werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   

Tot juni herinrichting Vivaldistraat  
T/m oktober werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen
Aanvraag evenementenvergunning

* Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het houden van het evenement "Zuidas Culinair Zomerfeest" op 29 juni 2018 van 16.00 uur tot 00.00 uur.
* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Ekiden Run Amsterdam" op 17 juni 2018.
Aanvraag omgevingsvergunning/apv
* Z/18/205517 apv Fietsenrekken verwijderen, Beethovenstraat/Matthijs Vermeulenpad, 16-2-2018 t/m 9-3-2018
* Z/18/203500 apv Fietsenrekken verwijderen , Strawinskylaan, 16-2-2018 t/m 6-4-2018   
* Z/18/207061 TVM, De Boelelaan 32, 14-2-2018 t/m 18-5-2018
* Z/18/204751 Objecten, Gustav Mahlerplein (Mahlerlaan) 350, 6-2-2018 t/m 31-3-2018 
* Z/18/203500 Fietsenrekken verwijderen , Strawinskylaan 6, 16-2-2018 t/m 6-4-2018 
Verlenging beslistermijn
* Beethovenstraat 5, 1077 HK: voor het veranderen van de begane grond van het gebouw van winkel tot horeca IV IVB inrichting (juicebar) en het plaatsen van twee verlichte reclames waarvan één loodrecht op de gevel en de tweede evenwijdig aan het kozijn.
Aanvraag exploitatievergunning
* Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met
terras.
* Amstelpark 18, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras.
Voornemen tot verlening vergunning
* Peelstraat 171 (Zuidelijke Wandelweg), 1079 RN: voornemens te verlenen het brandveilig gebruik van het gebouw Peelstraat 171 voor maximaal zevenhonderdvijftig personen, waarbij aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar dagverblijf kan worden verschaft, nader bepaald op maximaal éénhonderdweeëndertig personen buitenschoolse opvang (4 – 13 jaar) en maximaal tweeëndertig personen kinderdagverblijf (0 – 4 jaar), alleen toegestaan op de begane grond.
Verleende omgevingsvergunning
* Locatellikade 1, 1076 AZ: voor het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met het nummer 2342907, waarbij de afwijking bestaat uit het vergroten en gewijzigd uitvoeren van de gevel van de bijeenkomstfunctie in de plint van het gebouw met bestemming hiervan tot bedrijfskantine en de aanpassing hierop op entree/straatniveau.

Waterschap
Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van een bouwputbemaling, ter hoogte van Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam – AGV – WN2017-004326

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Beslistermijn verlengd

* 21-02-2018 04-04-2018  Gustav Mahlerlaan 841 A, Amsterdam  plaatsen van lichtreclame aan de gevel van het gebouw. Aanvrager: The Barn B.V. 
Vergunning verleend
23-02-2018 05-04-2018  Gustav Mahlerlaan 841 A, Amsterdam  plaatsen van lichtreclame boven de entree en twee haakse reclameborden aan de gevel van het gebouw. Aanvrager: The Barn B.V.
* Parnassusweg, Amsterdam  bouwen in afwijking van verleende omgevingsvergunning OLO 2680227 voor het oprichten van een gebouw “Hourglass” met bestemming kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten op de locatie nabij Parnassusweg te Amsterdam, kadastraal bekend sectie AK, nummer 4843. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.
Bodem Wbb, verkorte procedure, beschikking
* 05-02-2018 20-03-2018  IJsbaanpad 90, Amsterdam  instemmen  met het evaluatieverslag en instemming nazorgplan/nazorgparagraaf.

Kunst en Cultuur

1 maart, 15.00 – 18.00, The Planet of the Sustainable Economy in Circl, Mahlerplein
Werken, organiseren, veranderen en innoveren in een duurzame economie? Lees meer

3 en 4 maart – Tentoonstelling van Tim Ayres in Art Chapel, Pr Irenestraat 19    “Road movie (een schilderij in 14 delen)” is voor het eerst te zien in Art Chapel, Amsterdam. Open van 13.00 – 18.00 uur. Lees meer

4 maart, presentatie en lezingen, Grounding the Map | Mapping the Ground, Glazenhuis, Amstelpark     Met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes. Van13:00 – 14.15 en 15:00 18:00 uur zijn er ook een debat en een excursie rond de relatie tussen kaarten, gebruikers en land.

Film
6 maart 17:45 d
e films Phantom Thread en 20.30 uur Lucky, Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan   Lees meer en/of reserveer 

6 maart 2018, 12:30-13:00 uur, lunchconcert Amuse-oreille in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat       Met Nelleke ter Berg, gitaar en Martine Sikkenk, mandoline. Zij spelen werk van o.a. R. Valentini, S. Funk Pearson (1960) en C. Machado.

7 maart 19:00 – 20:00 Technologie & Mens met Niek van Leeuwen en Merlijn Twaalfhoven in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   Lees meer

7 maart, 17.15, Circl Verkiezingsspecial, De toekomst van de Zuidas, met o.a. David van Traa en Sebastiaan Capel in Event  space, Circl, Mahlerplein   Lees meer

8 maart, 17.00 Food & Drinks Circl Ladies Night, In Circl, Mahlerplein, Een borrel met een vrouwelijke touch.

4 t/m 8 april  34ste editie KunstRAI        De KunstRAI valt vroeg dit jaar!. De Amstelhal van de RAI is weer het podium voor hedendaagse kunst, gebracht door 90 galerieën. Rondom de stands van de galerieën valt ook weer heel veel te zien en te beleven.

9 april 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, RAI, Strawinsky, VU(mc), Weekberichten.