Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht alleen werkzaamheden

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden! Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Deze zomer werkzaamheden aan de A10 West
Er is hinder. De A10 West is eerst 3 weken afgesloten in zuidelijke richting (buitenring). Daarna is de weg in noordelijke richting (binnenring) 3 weken dicht. De wegen onder en over de A10 West blijven de hele bouwperiode bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A5, A9, A4 en A10 Noord. 4 september 2017 is de A10 West vóór de ochtendspits weer open. lees meer op de website van Rijkswaterstaat
 
OV     Metro 51 rijdt tot eind augustus een groot aantal avonden na 20.30 uur niet tussen Spaklerweg en CS. Metro 51 rijdt dan dus alleen tussen Westwijk – Spaklerweg v.v.. bron: GVB

t/m vrijdag 11 augustus 01.00 uur werkt Waternet aan het riool in de Strawinskylaan voor het Atrium    Autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. De bussen rijden een aangepaste routes. Bron: gemeente Amsterdam. lees meer

14 augustus t/m zondag 3 september afsluiting Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg
Dit is nodig om kabels, leidingen en het riool van het nieuwe gebouw op de hoek – NoMa House – aan te kunnen sluiten. Om de Gustav Mahlerlaan te kunnen bereiken, wordt het autoverkeer omgeleid via de De Boelelaan. Het is niet mogelijk de Gustav Mahler te verlaten via de Parnassusweg. De  Acta, The Edge, P2, SC Buitenveldert en de blaashal blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein.

t/m vrijdag 25 augustus 2017 werkt GVB in de Beethovenstraat de trambaan, tussen de halte Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan      In de periode 24 juli t/m 11 augustus soms werkzaamheden in de nacht. lees meer

Augustus start voorbereidende werkzaamheden bouw toren WTC hoek Beethovenstraat      Het WTC start in het voorjaar 2018 met de bouw van een nieuwe toren op de hoek van de Beethovenstraat. Deze extra toren is goed voor 32 duizend vierkante meter extra vloeroppervlak. ruimte te maken voor de uitbreiding voeren wij deze zomer en het najaar voorbereidende werkzaamheden uit. Verplaatsen fietsenplekken op de stoep 18 augustus en damwanden inbrengen (trillingsoverlast) van 21 augustus tot 11 september 2017. lees meer 

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred.

Augustus en september Fred. Roeskestraat aan kant Parnassusweg omleiding fietsers en voetgangers
“Zuidas voert een boring uit onder de Parnassusweg voor de aanleg van een elektriciteitskabel van de Prinses Irenestraat naar de Fred. Roeskestraat. Dit werk heeft impact op de fietsroute en bereikbaarheid in de Fred. Roeskestraat. Fietsers worden omgeleid. Het is voor fietsers niet mogelijk tussen 14 augustus en 4 september langs het werkterrein te fietsen omdat het werkterrein de hele breedte van de Fred. Roeskestraat in beslag neemt. De omleiding gaat via een route achter de Warnersblokken langs, via de Dirk Schäferstraat.  Voor de voetgangers wordt zoeel mogelijk het pad door de Fred Roeskestraat open gehouden. Tussen 17 en 26 augustus is dit helaas niet mogelijk. Gedurende tien dagen zullen ook de voetgangers achter de Warnersblokken met huisnummers 29-55 geleid worden. Hierdoor verplaatsen zich meer fietsers en wandelaars dan normaal tussen de Warnersblokken door.” lees meer

4 augustus tot 28 september aanleg elektriciteitskabel afsluiting Prinses Irenestraat        De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid in de Prinses Irenestraat tussen de Willem Pijperstraat en de Henriette Bosmansstraat. Het is niet mogelijk om linksaf vanaf de Henriette Bosmanstraat de Prinses Irenestraat in te rijden of te parkeren. Bekijk het pdf  Information Construction work Letter Prinses Irenestraat ENGELS of lees meer op de website zuidas

Atrium afbouw    Uit de nieuwsbrief: "De parkeergarage is grotendeels opgeleverd. De zuidtoren (die staat het dichtst bij de A10) is opgeleverd en de huurders zijn druk bezig met inrichten. Ook aan de noordtoren (die staat aan de Strawinskylaan) is volop gewerkt. We hebben de drie torenkranen – die op de bouwplaats stonden – verwijderd. Bouw torens: Binnenin de zuidtoren wordt – door de aannemers van de huurders – gewerkt om de ruimtes geschikt te maken voor de nieuwe kantoren. De komende maanden nemen de eerste huurders op de bovenste verdiepingen van de zuidtoren hun intrek. Aan de noordtoren wordt door ons nog gewerkt. Oplevering van deze noordtoren staat voor medio september gepland. Werkzaamheden rondom de torens: We werken de komende maanden nog door aan verschillende onderdelen rondom de gebouwen. Zo bouwen we de expeditie van het Atrium (langs de Parnassusweg), een kiss&ride strook langs de Strawinskylaan en ook verzorgen wij nog wat werkzaamheden aan de begane grond van de bestaande torens. We verwachten met deze werkzaamheden geen overlast te veroorzaken. We hoeven niet meer te vlinderen. Fietspad: Op dit moment is het fietspad dat over de bouwplaats loopt (parallel aan de Parnassusweg) afgesloten. De gemeente gaat boven dit deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. De verwachting is dat de gemeente deze werkzaamheden in november zal afronden. Hierna wordt de openbare ruimte zoals de bomen ingericht. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl."    

Fietsparkeergarage de Vijfhoek: vanaf 25 juli storten betonvloer. lees meer

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost tot eind 2017
De werkzaamheden zijn verplaatst naar het zuidelijke deel van de De Boelelaan. Bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. In juli/augustus: langs de Beethovenstraat gaat een hoogspanningskabel de grond in. lees meer

Bouw The Valley start 2 augustus       Bouwer BVA is gestart met de inrichting van het bouwterrein en plaatsen van bouwhekken. De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van funderingspalen en drukken van damwanden. Beide technieken zijn geluids- en trillingsarm om overlast voor de omgeving te voorkomen. Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 wordt de bouwkuip ontgraven. Bouwcombinatie Valley Amsterdam werkt maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Meer info vindt u op www.bcvalley.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen, neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA. lees meer

Start bouwrijp maken van kavel 14 voor bouw hotel        De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infra structuur, zoals kabels voor telecom en elektra. lees meer

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel  lees meer

Lees verder over: Beethoven, Fred. Roeskestraat, Noordzone, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.