Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 51&52

  

De leden van het Bewonersplatform wensen u prettige feestdagen en een ontspannen 2021

Vanwege de feestdagen verschijnt het eerstvolgende weekbericht de tweede week van januari 2021.

*Op druktebeeld.amsterdam.nl ziet u in één oogopslag hoe druk het is, bijvoorbeeld in parken, op markten of pleinen. Lees meer
*Ook tijdens de feestdagen en op 1 januari zijn de testlocaties open; maak vooraf een afspraak. Bekijk de Amsterdamse testlocaties hier.
*De Amsterdamse Stadsloketten zijn dicht op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag. Ook 14 020 en alle andere telefoonnummers van de gemeente zijn dan niet bereikbaar. Op 24 en 31 december sluiten de Stadsloketten om 16.00 uur en is 14 020 bereikbaar tot 16.00 uur.
*Hier vindt u meer dan 500 buurtinitiatieven. Meedoen of iets toevoegen? Een luisterend oor of praktische hulp? Bel maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur naar 020 767 0031 en ná 16.00 – en de hele nacht lang – naar 0900-0767.
*Dit jaar kunt u op 1000 plekken in de stad uw kerstboom aanbieden. Deze bomen worden van 4 januari t/m 1 februari 2021 apart ingezameld. Lees meer

Lees hier alvast het wijkkrantartikel van januari 2021.

Berichten van Zuidas:
*Ruud en Susan, gelukkige bewoners van The George     Ruud speelde ruim 50 jaar geleden nog op de zandvlaktes van Gershwin. Precies op deze plek woont hij nu met zijn vrouw Susan, in gebouw The George. Ze hadden wat geluk nodig om het appartement te bemachtigen. Nu genieten ze met volle teugen. Lees meer
*Van oerwoud naar design-daktuin op de ITO-toren     Veel daken in Zuidas zijn niet voor publiek toegankelijk en dat is jammer. Want wat je vanaf straat dan bijvoorbeeld niet weet, is dat bovenop de ITO-toren, aan het Mahlerplein, een prachtige nieuwe tuin is aangelegd. Wij mochten even kijken. Lees meer
*EDGE Stadium uitgebreid en opgeknapt       EDGE Stadium, het voormalige hoofdkantoor van Loyens & Loeff aan de Fred Roeskestraat 100, krijgt van ontwikkelaar EDGE een grondige upgrade. Over 2 jaar, in november 2022 moet het werk klaar zijn. Lees meer

Het halfjaarlijkse rapport Zuidasdok 1e helft 2020 inclusief kamerbrief 1.12.2020
is gepubliceerd. Het rapport vindt u hier.

Inspraak
*Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Woonbuurt Ravel’ ligt binnenkort ter inzage ter inzage

*Strengere regels voor zwaar verkeer ligt – van 5 januari t/m 15 februari 2021 ter inzage. Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels.
*Kader Hondenlosloopgebieden-. U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden. T/m 19 februari 2021 kunt u reageren op de voorgenomen beleidswijzigingen: via e-mail: beleid.openbareruimte@amsterdam.nl. Lees meer

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder  met o.a. Bosjes aan de Oude Haagseweg en Riekerweg "vogelvrij" ?; Busbaan West-tangent neemt de entree Oeverlanden in de tang sloopt cultuurhistorie en Omgevingsplan Oeverlanden. Lees meer

De 47e nieuwsbrief van de Amstelveenlijn en tevens allerlaatste die we hebben gemaakt, aangezien zondag 13 december 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25) officieel geopend is. Lees hier meer.

6 januar19:30 uur vergadering Stadsdeelcommissie digitaal, agenda volgt later.
13 januari 9.00 uur 2021, raadscommissies B&W en RO bekijk later de agenda’s hier.

Nieuws uit B&W 16 december 2020
Algemene Zaken Economische Zaken  B&W stemt in met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van 735.000 euro om de voorzieningen te realiseren die nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2022). Amsterdammers en ondernemers kunnen dan centraal via het landelijke digitale stelsel tijdig relevante informatie opvragen.
Zuidas en Marineterrein  B&W geeft het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase 1 en tweede partiële herzieningvrij ter inzage. Voor de duur van zes weken is er voor iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van kantoren met (plint)voorzieningen binnen deelgebied Vivaldi in Zuidas juridisch mogelijk gemaakt.
En: B&W geeft het ontwerpbesluit ‘hogere waarden Wet geluidhinder’ voor ontwerpbestemmingsplan Zuidas-woonbuurt Ravel vrij ter inzage. Hogere geluidswaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh) zijn noodzakelijk om woningbouw, een school en een kinderdagverblijf mogelijk te maken opeen locatie waar niet overal de voorkeursgrenswaarden voor geluid worden gehaald. En ook:geeft B&W het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Woonbuurt Ravel’ vrij voor terinzagelegging. Zuidas-Woonbuurt Ravel wordt een nieuwe groene gezinsbuurt met 1350 woningen, waarvan ongeveer 750 woningen speciaal bestemd zijn voor gezinnen.
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit    B&W stemt in met het experimentbesluit ‘bezoekersvergunning zonder korting’. Daarmee kunnen onder andere klusbedrijven en aannemers tegen betaling van het reguliere straattarief langer dan de maximale parkeerduur parkeren in woongebieden met een parkeerduurbeperking in stadsdeel Zuid.

Nieuwsbrief Amsterdam  17 december met o.a. tips voor een kerstdiner, 100 groene plekken en het nieuwe Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Lees meer

Prettig en gezond oud worden in Zuid? Stadsdeel Zuid heeft samen met onder andere werkgroep Ouderen van de Wijkzorgalliantie het Uitvoeringsplan ouderen samengesteld. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen in Zuid zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven? bekijk het uitvoeringsplan en lees hier verder.

Uit het OVMagazine: “GVB en Vervoerregio trots op Amstelveenlijn    De ombouw van de Amstelveenlijn is na twee jaar voltooid binnen tijd én budget. aanwezig. Trots overheerst. Lees meer

Kunst en Cultuur  
De Thomas: Vanaf zondag 20 december 2020 vinden alle diensten in De Thomas alleen online plaats tot aan het einde van de nieuwe lockdown. Op Kerstmorgen houdt De Thomas één dienst om 10.30 uur, waarbij geldt dat na inschrijving deze ook live mee te vieren is voor 30 personen, excl. de medewerkers van De Thomas. Alle niet-kerkelijke activiteiten zijn geannuleerd. Het Troostcafé is open elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Lees meer Thomas kerstdiensten zie de agenda.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Deze kunstenaar ontwikkelde i.s.m. Zone2Source een nieuw werk dat de weersomstandigheden gebruikt om geluid te maken. Odoshi Cloud Sequence is dagelijks te ervaren in vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

6 januari 2020 06:00 – 7 juni 2021 01:00   Andere route tram 24: komt niet op CS.  Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS  Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Tijdens deze werkzaamheden kan tram 24 niet door de Vijzelstraat rijden. Tram 24 rijdt dan vanaf het Weteringcircuit via de Weteringschans naar het Frederiksplein v.v.. Lees meer

Bouw onderzoeksgebouw VU   Bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros is in mei 2020 gestart met het inrichten van het bouwterrein. Begin juli startten de eerste bouwactiviteiten. Tot het einde van het jaar zijn ze bezig met de funderingswerkzaamheden: ze maken de bouwkuip met diepwanden en damwanden, plaatsen funderingspalen en ontgraven de bouwkuip. Bij deze werkzaamheden is er gekozen voor de meest trillingsarme methodiek om zo de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Vervolgens starten ze eind van dit jaar met de fundering. De werkzaamheden omvatten: inrichten bouwterrein en voorbereidende werkzaamheden; Bouwkuip en kelder; Ruwbouw hoogbouw en laagbouw- Gevels en daken-  Afbouw en inrichting terrein- Oplevering gebouw medio 2023. Lees meer

Voor wegwerkzaamheden met afsluitingen of omleidingen in Amsterdam kijk hier.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart

Vergunningvrij
*Evert Cornelisstraat 35 1077KV Amsterdam verhogen van de garage met behoud van bestemming daarvan tot één woning                                  
Aanvraag omgevingsvergunning
*Prinses Marijkestraat 8, 1077XC Amsterdam wijzigen van de gevels, realiseren van een tweelaagse aanbouw aan de zijgevel en een aanbouw aan de achterzijde begane grond ten dienste van de woning
*De Boelelaan 1117, Amsterdam,   renoveren van de verpleegafdelingen 9B en 9C, waarbij op het bovengelegen dak extra technische ruimten worden gebouwd om de installaties onder te brengen.
*Henriëtte Bosmansstraat 22, 1077XH Amsterdam
Verleende omgevingsvergunning
*Henriëtte Bosmansstraat 22, 1077XH Amsterdam   wijzigen zolderverdieping met behoud van bestemming wonen
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, verplanten 4 bomen
APV vergunning
Z/20/1846846 OBJ, Beethovenstraat 149-151, 15-12-2020 tot en met 22-12-2020
Z/20/1846820 apv vergunning  OBJ, Beethovenstraat 67, 15-12-2020 tot en met 28-12-2020    
Z/20/1847396 Object, Gelrestraat 16, 14-12-2020 t/m 25-12-2020

Lees verder over: Algemeen, Dok, Inspraak, OV, Ravel, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.