Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Welkom in Zuidas

2016-04-11%2019.42.51Welkom in Zuidas was het centrale thema van de ontmoetingsbijeenkomst die onder de moderne titel “meet and greet“ op 11 april was georganiseerd in De Nieuwe Poort. Voor bewoners die nog niet zo thuis zijn in Zuidas is de Nieuwe Poort het gebouw aan de Claude Debussylaan die van het Mahlerplein schuin doodloopt naar de Buitenveldertselaan. In het gebouw was eerst een grand café gehuisvest en op de bovenverdieping plekken voor startende ondernemers. Nu is het een centrum van dominee Ruben van Zwieten, die probeert de zachte kant naast de harde kant van de kantoren vorm te geven.
De welkomstbijeenkomst was op de bovenverdieping, altijd een beetje moeilijk te bereiken via een houten trap met slechts aan één kant een leuning. De ruimte werd snel gevuld met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en winkels, waaronder natuurlijk het bewonersplatform Zuidas, het Huis van de Wijk en de Vrienden van het Beatrixpark. Na een welkomstwoord namens de Nieuwe Poort benadrukte Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie Zuid, de snelle ontwikkelingen in en om Zuidas, de toename van het aantal bewoners met gelukkig ook kinderen, en het belang van een leefbare omgeving.
Eline Hoogendijk van Hello Zuidas presenteerde het programma Leef Zuid, dat is opgesteld tegelijk met de nieuwe visie Zuidas en met dezelfde thema’s en dat een opvolger is van het eerdere 15 by 15 programma. Leef Zuid is gericht op de leefbaarheid van Zuidas gedurende de nog jarenlange bouw van kantoren, woningen, voorzieningen en vooral ook het DOK. Zij benadrukte de rol die bewoners kunnen spelen door hun ideeën aan te dragen en mee te denken aan de plannen.
Daarna circuleerden onder het genot van een drankje en een hapje de circa 40 gekomen bewoners langs de informatietafeltjes. Sommigen wonen pas kort in Zuidas, anderen al een paar jaar. Een aantal is al echt gevestigd, anderen zoeken nog hun weg in de buurt. Misschien wel te verwachten van deze groep, maar het was duidelijk dat zij zeer geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen. Zij zijn natuurlijk in zekere zin ook pioniers. Hoewel de levendigheid geleidelijk wat toeneemt, is het ’s avonds en in de weekenden toch nog uitgestorven. Al met al kunnen de organisatoren terugzien op een geslaagde avond, die aan betekenis kan winnen door er een zekere regelmaat in aan te brengen. Bijvoorbeeld eens per 3 of 6 maanden.
Het bewonersplatform Zuidas kan deze nieuwe bewoners ook steeds beter bereiken via de weekberichten en de thema-avonden. De eerstvolgende thema-avond is op donderdag 19 mei in het Huis van de Wijk, vanaf 19.30 uur.
Het thema is hoe een nieuwe stadswijk tot stand kan komen. Hiervoor is als spreker uitgenodigd Prof. Dr. J. L. Uitermark, die een inspirerend verhaal kan houden onder de spannende titel Wikitopia.
Meldt u tijdig aan via bpz@wocbuitenveldert.nl om zeker te zijn van een plaats.

Cisca Griffioen

voor de Wijkkrant WOCB april 2016

 

Lees verder over: Publicaties.