Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Werkzaamheden Strawinsky(pad)

 Vanaf 1 juli t/m januari 2020 wordt er gewerkt aan het Strawinskypad tussen de Vijfhoek en de Parnassusweg, en aan het aansluitende fietspad onder de Parnassusweg door richting de nieuwe rechtbank en richting de Fred. Roeskestraat (zie het kaartje op de achterzijde van de andere pagina voor het werkgebied). Het Strawinskypad krijgt zijn definitieve inrichting in rood asfalt, en we leggen oversteekplaatsen (zebrapaden) aan ter hoogte van de Vijfhoek. Ook voeren we werkzaamheden uit aan het talud langs het Strawinskypad als voorbereiding op het planten van extra bomen.
Voorafgaand aan het asfalteren worden verschillende kabels en leidingen (onder andere voor 2Amsterdam en voor toekomstige ontwikkelingen in de Prinses Irenestraat) aangelegd. Het Strawinskypad en het fietspad langs de Parnassusweg zijn gedurende deze periode gefaseerd afgesloten. We werken in fases zodat er alleen noodzakelijke afsluitingen zijn. Fietsers en voetgangers worden door middel van borden omgeleid
Vervanging gasleiding Prinses Irenestraat door Liander             In de Prinses Irenestraat, tussen de Vijfhoek en de Thomaskerk, vervangt Liander tussen 15 juli en 2 augustus een gasleiding. Deze gasleiding voorziet het WTC van gas. Helaas is gebleken dat de capaciteit van dit deel van de gasleiding te klein is en daarom niet goed aansluit op de nieuwe gasleiding die tijdens de herinrichting van het eerste deel van de Prinses Irenestraat is aangelegd. De leiding wordt daarom vervangen door een grotere leiding. De doorgang voor alle soorten verkeer over de Prinses Irenestraat is altijd open. Helaas moet een deel van de tijdelijke groenstrook grenzend aan de Vijfhoek open en wordt de beplanting weggehaald. Lees meer 
      


 

 

Lees verder over: Noordzone, Strawinsky, Verkeer.