Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wijken woningen voor parkeerplekken?

In Zuidas wordt er vanuit gegaan dat veel bewoners en werkenden  niet zonder auto kunnen. De auto krijgt dus veel ruimte en daaraan verbonden ook veel parkeerruimte. Parkeren vergt veel kelderruimte. Als twee tot drie lagen diep gegaan wordt behoren deze parkeerplaatsen tot  de duurste plekken van  Zuidas. Een parkeerplaats is in omvang vergelijkbaar met een werkplek, maar de parkeerplek moet voortdurend verlicht en geventileerd worden, dus ook in het gebruik is deze heel kostbaar, zelfs voor de toekomstige eigenaren van de dure woningen.  Dus is gezocht naar een goedkopere oplossing, want minder parkeren is onbespreekbaar. Nu wil men uitwijken naar bovengronds parkeren op de lagere verdiepingen van de woongebouwen. Die ruimte is goedkoper in aanleg en door het open karakter is minder ventilatie en verlichting nodig, dus ook het beheer is aanzienlijk goedkoper. Maar om de uitstraling van allure in stand te houden moet de gevel een aanblik geven, die het gebruik als parkeerruimte verhult. Voor het geluid en de stank zal dat moeilijker lukken. Mogelijk kunnen raamplanten en schijngordijnen de indruk van bewoning verder versterken.

Zuidas is vanaf het begin bedoeld om een dichtbebouwd centrum te zijn met een uitstraling van een toplocatie. Dit zou aanvankelijk vooral topkantoren betreffen; vervolgens is de bestemming verbreed met wonen en voorzieningen. Nu worden inpandige parkeerplekken overwogen, met als gevolg minder wonen. Het fietsparkeren wordt nog geheel ondergronds gepland.

Behalve kantoren en woningen zijn er ook voorzieningen in de planning opgenomen. Op sommige plaatsen zijn de plinten wel gevuld, maar niet met winkels uit het topsegment die in de visie Zuidas zijn opgenomen. Op andere plaatsen zien we kale stukken grond, zoals de voor het theater gereserveerde plek bij de afrit van de A10 en de Europaboulevard. Er wordt weer gedacht over tijdelijke invulling met beplanting. Het gebied Ravel ten Oosten van de Beethovenstraat ligt er ook verlaten bij. Ook daar zal nog langer parkeerruimte blijven en eventueel iets tijdelijks worden neergezet. Juist voorzieningen vragen veel parkeerruimte. Nu voor wonen wordt uitgeweken naar bovengronds parkeren, kunnen ook hiervoor één of meer bovengrondse parkeerlagen verwacht worden.

Aan een levendig straatbeeld draagt bovengronds parkeren niet bij. Zeker niet op de laagste verdiepingen, zodat het wonen verder naar boven verschuift. Gecombineerd met de vele in- en uitritten in de verschillende zijstraten draagt dit niet bij aan een aangenaam omgevingsklimaat. Het probleem, of  tegenwoordig liever de uitdaging genoemd, blijft om het bouwen van broodnodige woningen en voorzieningen in een gebied waarvoor de projectontwikkelaars niet in de rij staan, desnoods met bovengrondse parkeerruimte, in overeenstemming gebracht kan worden met de ambities van Zuidas.

Bezuinigen op de kwaliteit van de openbare ruimte is een sluipend proces. Dit is ook te zien bij de waterberging, die onvermijdelijk is door de verstening van dit gebied. Maar het mag niet te duur zijn; de aan te leggen grachten zijn dan ook niet veel meer dan waterbakken met een harde stenen rand. Er worden ook niet veel bruggen gepland over deze grachten. De brug over de Boelegracht komt in het verlengde van het Gershwinplein. De vertrouwde oversteek van de Willem van Weldammelaan naar Zuidas loopt dan dood op de gracht. Voor de verbinding tussen Zuidas en het Gelderlandplein moet dan een andere route bewandeld worden. Voor het maken van een vloeiende en allure uitstralende overgang tussen Zuidas en het als flanken aangeduide Buitenveldert is veel creativiteit en bereidheid tot investeren noodzakelijk. We zullen het de komende jaren allemaal zien.

Lees verder over: Publicaties.