Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Worden kantoren op Zuidas “Luchtkantoren”?

Zuidas moet een gemengde wijk worden met kantoren, woningen en voorzieningen. Er zijn nu een paar woontorens klaar, maar er wonen nog maar weinig mensen. De kantoren hebben de overhand en we zien geleidelijk meer bedrijven naar de populaire Zuidas komen. Maar die bedrijven komen ergens vandaan en dat betekent dat zij elders kantoorruimte achterlaten die veelal niet gevuld wordt. Dus leegstand in Amsterdam of elders. Ook de bouw in Zuidas zelf wordt ernstig vertraagd door de economische crisis en dan nog te bedenken dat wat er nu staat slechts een klein deel is van wat nog zou moeten komen.
Het Centraal Plan Bureau heeft al geruime tijd geleden gewaarschuwd dat de vraag naar kantoorruimte in de toekomst wel eens aanzienlijk kleiner zou kunnen zijn dan nu verwacht wordt. Enerzijds komt dit door overschatting van de behoefte, anderzijds is het nog lang ziet zeker dat in de toekomst nog steeds grote kantoorgebouwen nodig zijn. Wellicht werken we over een generatie geheel anders en vervangen moderne telecommunicatietechnieken voor een groot deel onze behoefte aan de torens die nu gepland worden.
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is zich ook bewust geworden van de problematiek. Landelijk staat nu 6,7 miljoen m2 leeg. Dat komt overeen met de omvang van de Amsterdamse binnenstad. 1 op de 7 kantoren wacht op een huurder. Bovendien neemt de duur  van de leegstand toe. Bij ongewijzigd beleid zal het aanbod aan kantoorruimte de komende jaren nog met 15 % groeien.  Na 3 jaar leegstand spreekt men van structurele leegstand; de verwachting is dat het percentage onverhuurbare kantoren zal toenemen van 28 % naar 44 %.  Minister Huizinga vindt het stug doorbouwen onverantwoorde verspilling van de schaarse ruimte, zeker in Amsterdam waar grote leegstand van kantoren heerst, terwijl woningzoekenden nauwelijks een betaalbare woning kunnen vinden. De minister wil de regel invoeren dat alleen nieuwe kantoren gebouwd mogen worden als is aangetoond dat er geen alternatieven zijn binnen de bestaande voorraad. Het ministerie van VROM zal samen met de gemeente Amsterdam en de provincie Utrecht in een aantal pilots verkennen hoe leegstaande kantoren gemakkelijker naar woningen kunnen worden getransformeerd.
De leegstand in Zuidas is volgens de kantorenmarktmonitor eind 2009 15 %. De huidige vertraging in de bouw zou moeten leiden tot bezinning hoe verder te gaan. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat gebouwd wordt voor de leegstand. Wellicht zouden meer woningen gebouwd kunnen worden dan in de huidige plannen is voorzien of zouden alleen kantoren gebouwd mogen worden die gemakkelijk een andere bestemming kunnen krijgen. Het is nu nog tijd om te voorkómen dat de kantoorplannen “luchtkantoren” blijken te worden.
Het bewonersplatform Zuidas organiseert een thema-avond over de situatie op de kantorenmarkt op:
Donderdag 10 juni
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: MFC, A.J. Ernststraat 112
Sprekers: Dr. Leonie Janssen-Jansen, werkzaam aan het Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies ( AMIDSt) van de Universiteit van Amsterdam
en een medewerker van Jonus Lang LaSalle, opsteller van de kantorenmarktmonitor Amsterdam Zuidas
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Lees verder over: Publicaties.