Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wijkkrantartikel mei 2009

IS ZUIDAS ONVEILBAAR ?
U kunt gerust zijn, de taalverloedering heeft nog niet toegeslagen bij het bewonersplatform Zuidas. Onveilbaar is met opzet met een v geschreven, het hangt samen met de jarenlang voorgenomen veiling van de grond van Zuidas die nu alsnog niet doorgaat.
Onlangs kopte het Financieel dagblad  “Cohen sceptisch over de Zuidas” over een gesprek met de burgemeester. Prompt laat deze weten dat “de Zuidas een van de belangrijkste projecten voor de toekomst van Amsterdam blijft” met in het hart “een hoogwaardig station”. “De overheid kan dit niet alleen en moet dit soort ontwikkelingen samen met private partners oppakken” stelt Cohen. De veiling van Zuidas aandelen, al enkele keren uitgesteld, is in maart afgeblazen. Veel papierwerk kan de prullenbak in, de bijbehorende kosten kunnen worden afgeboekt. “De ontwikkeling van het Zuidas-Dok is niet van de baan” verzekert de gemeente!
Inmiddels heeft in april 2009 de Rekenkamer Amsterdam een uitvoerig rapport uitgebracht over de voorgenomen publiek-private samenwerking in de Zuidasonderneming. De Rekenkamer wijst o.a. op de verminderde mogelijkheden tot sturing door de Gemeenteraad als de Zuidasonderneming wordt opgericht.
Jarenlang is overlegd tussen marktpartijen, banken en overheden over het Dok en de uitvoering ervan. Geheim overleg, want de gewone burgers en andere belanghebbenden zijn buitengesloten en de raad wordt in het geheim ingelicht. Vreemd, immers de overheden steken enorme geldbedragen in dit avontuur. Voor veel adviseurs en andere onderzoekers blijkt de Zuidas een schier onuitputtelijke bron van werk en inkomsten.
Er zijn nu al zoveel mensen bij betrokken, dat het moeilijk is om nog onafhankelijke buitenstaanders te vinden, die de voorstellen kunnen en willen beoordelen. Vele tientallen miljoenen kostende rapporten zijn reeds verschenen. Hoeveel zou dit alles gekost hebben?
Op dit moment is de heer Oosterwijk voor een aantal ministers bezig de haalbaarheid van het Dok te onderzoeken. Zijn rapportage wordt op korte termijn verwacht.
Ondertussen wordt  er verder gepland en gebouwd om Zuidas vol te zetten met zogenaamde “dokonafhankelijke” projecten. Wat dat betekent wordt niet duidelijk. Wel duidelijk is, dat een mogelijk dok met dit uitstel alleen maar duurder zal  worden. Maar op het enorme totaalbedrag van enkele miljarden valt dat niet zo op.
Zo’n 10 jaar horen we al dat private partijen voor het Dok gaan, zoniet staan te popelen om aan de slag te gaan, doch steeds opnieuw wordt een besluit uitgesteld. Het huidige station Zuid is een beetje opgeknapt, maar blijft een wat troosteloze aanblik bieden. De NS gaat uit van het dok en maakt geen plannen voor een bovengronds alternatief. Verbetering van het station heeft geen haast, wel de spoorverdubbeling tussen de Nieuwe Meer en Almere. De uitvoering ervan moet nog dit jaar starten, we krijgen er weer een bouwput bij. Deze vier sporen moeten bij de aanleg van het dok in de omgeving van station Zuid weer gesloopt worden. Dat maakt het Dok duurder en verlengt de bouwtijd. Wie moet die bijkomende kosten opbrengen?  Ook station RAI krijgt dan vier sporen met perrons, maar  station RAI blijft een bestemming voor stoptreinen.
Nog vele jaren zal station Zuid zich moeten blijven behelpen met de huidige krappe 4 perrons  en de onverwacht sterk groeiende reizigersstroom kunnen die volstaan tot zo’n 2020 wordt ons voorgehouden. Ook de Hoge Snelheids Lijn ( HSL)  moet hier nog dit jaar een plekje krijgen. Met de enorme bebouwing en de bijbehorende omvangrijke parkeerkelders wordt station Zuid steeds slechter bereikbaar voor voetganger, fietser, bus- en tramgebruiker. Dat remt het gebruik van het station! Tegen de tijd dat de krapte erg hinderlijk wordt, zijn de huidige bestuurders vervangen en blijkt niemand meer verantwoordelijk of aanspreekbaar. Voer voor een raadsonderzoek in 2020.

Lees verder over: Publicaties.