Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wijkkrantartikel oktober 2009

Meer sporen en een (te) klein station Zuid
Het aantal treinreizigers op de lijn tussen Schiphol en Lelystad, waarin station Zuid een belangrijke schakel is, stijgt sterk. Ieder jaar groeit het aantal gebruikers van Station Zuid met meer dan 10%. De spoorwegen voorzien de opening van de Hanzelijn in 2012; hierdoor wordt de verbinding gemaakt tussen Lelystad en Zwolle. Daardoor zal het aantal reizigers nog meer toenemen, maar ook de groei van Almere en Zuidas zal bijdragen aan de behoefte aan meer treinen.
Het geheel van plannen rond dit tracé wordt aangeduid met de term OV SAAL: Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad.
Het Rijk heeft een plan gemaakt om op korte termijn het aantal sporen tussen de Schinkel en Diemen te verdubbelen en de inspraakprocedure is gestart. Een ingrijpend en kostbaar plan, niet alleen met de nieuwe sporen, maar ook met veel bruggen en tunnels en de verschillende aansluitingen op de bestaande spoortakken. Zo komt er een extra spoorbrug over de Amstel en krijgt Station RAI een tweede perroneiland. Deze spoorverdubbeling maakt het mogelijk per uur meer treinen te laten rijden en daardoor zal de groei van het gebruik van station Zuid versnellen.
De beperkte ruimte in de Schipholtunnel is een belemmering, die met keersporen bij de Schinkel verminderd moet worden. De plannen rond de aansluiting bij de Riekerpolder in West zien er ingewikkeld uit, compleet met een fly-over. Dan rijst natuurlijk de vraag waarom deze verdubbeling niet benut wordt om de westtak en de zuidtak met elkaar te verbinden met een Zuidwestboog. Dat maakt keersporen minder noodzakelijk en verbetert de aansluiting in westelijke richting. Na de komst van de Hemboog en de Utrechtboog  is de Zuidwestboog de laatste ontbrekende schakel voor een spoorroute door Amsterdam buiten het Centraal Station om. Met de komst van een Zuidwestboog kunnen de beide andere bestaande bogen beter benut worden en ontstaat een nieuwe verbinding tussen de Zaanstreek en Utrecht of Almere. Ook krijgt de kop van Noord-Holland dan een direkte verbinding met de stations Zuid en Rai. Daarnaast zorgt de Zuidwestboog dat de druk op de toch al zwaar belaste Schipholtunnel vermindert.
De hogere frequentie van treinen en de voorziene komst van de Hoge Snelheidslijn naar Station Zuid betekent dat het gebruik van station Zuid nog harder zal groeien. Zonder uitbreiding zal het nu al krappe station Zuid met de huidige vier smalle perronsporen voor veel vertraging en ergenis zorgen, versterkt door de krappe Schipholtunnel. Deze hinder en ergenis ontmoedigt het gebruik van het openbaar vervoer en schrikt nieuwe reizigers af. De kostbare nieuwe sporen zullen niet volledig benut worden, waardoor het openbaar vervoer niet maximaal kan profiteren van deze forse investering. De slechte beeldvorming zal het gebruik van het openbaar vervoer ook in de stad niet bevorderen.
Het bewonersplatform Zuidas zal in zijn reactie op het plan pleiten voor de aanleg van de Zuidwestboog én voor de vergroting van Station Zuid. U kunt het plan ook inzien via de link op onze website  en eventueel ook zelf reageren naar het Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp-Tracébesluit Spooruitbreiding SAAL, traject Hoofddorp-Diemen, postbus 30316, 2500 GH Den Haag, via   of www.ovsaal.nl

Lees verder over: Publicaties.