Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wijkkrantartikel september 2009

Komkommertijd op Zuidas
In de zomermaanden ligt een groot deel van het vergadercircuit in Nederland stil. De meeste functionarissen zullen geen 2 maanden vakantie hebben, dus moeten we aannemen dat hun werk zich in deze tijd vooral achter de zonneschermen afspeelt.
De Gemeentelijke Dienst Zuidas heeft in deze periode te maken met een wisseling van de wacht. In het voorjaar werd het vertrek van directeur Jan Stoutenbeek aangekondigd. En onlangs is naar buiten gekomen dat de huidige directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Klaas de Boer, hem per half september zal opvolgen. Dat belooft direct een spannende tijd te worden. Immers, het rapport van de commissie van den Berg over de aanleg van het DOK wordt ook in deze zomer uitgebracht aan de vier betrokken ministers. Het besluit of en hoe de infrastructuur van snelweg, trein en metro onder de grond wordt gebracht zal bepalend zijn voor de toekomst van Zuidas.
Inmiddels gaat de planvorming aan de flanken en omringende gebieden wel door. Het bestemmingsplan Kop Zuidas wordt binnenkort in de Gemeentelijke commissie en de Gemeenteraad besproken en we zien dat verschillende terreinen bouwrijp gemaakt worden zonder dat duidelijk is wanneer de eerste paal de grond in gaat.
De VU heeft een overeenkomst met de Gemeente gesloten en zal verder gaan met de ambitieuze plannen voor de “de Boelelaansprong”. De schoolwerktuinen en het kinderdagverblijf gaan naar elders verhuizen en het nieuwe gebouw voor ACTA (academisch centrum voor tandheelkunde Amsterdam) nadert zijn voltooiing. Dus in de hoek van het zogenaamde kenniskwartier zien we de komende jaren veel nieuwbouwactiviteiten. Er zal ook veel worden afgebroken. Het bewonersplatform Zuidas vindt dit dus het juiste moment om de VU en het VUmc te vragen de stand van zaken en de plannen voor de komende jaren toe te lichten aan bewoners. We houden u hiervan op de hoogte

Lees verder over: Publicaties.