Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Woningen in Verdi (wijkkrart.)

Woensdag 3 maart werd op juichtoon door wethouder Victor Everhardt aangekondigd dat Amsterdam er weer 550 woningen bij krijgt. Die moeten gebouwd worden op de plek waar nu nog de Sporthallen Zuid staan. De bedoeling is dat deze hallen gesloopt worden en dat ze gestapeld opgebouwd worden langs de A10. Dan vormen ze ook een geluidswal tegen het verkeerslawaai op de A10. Deze woningbouw maakt deel uit van de plannen voor het gebied Verdi. Dat is het gebied vanaf de Amstelveenseweg tot de Nieuwe Meer. Voor de planning is dit gebied verdeeld in vier delen. In deel 1 bevindt zich Tripolis, waar al hard gebouwd wordt aan de verhoging en omhulling van de bestaande bouw tot een kantoor dat ook een geluidswal langs de A10 vormt.
De conceptinvesteringsnota deelplan 2 voor het gebied Verdi heeft in november 2020 ter inzage gelegen en er zijn 10 zienswijzen ingediend.  De nota moet nog in de Gemeenteraad besproken worden. Door nu al bekend te maken dat er woningen gebouwd worden vertrouwt de wethouder kennelijk dat de Gemeenteraad wel zal instemmen. Van deze 550 woningen wordt de helft bestemd voor woningen in de middenhuur en 30 % sociale huurwoningen. 20 % wordt vrije sector. Samen met de woningen in deel 1 wordt voldaan aan de Gemeentelijke Richtlijn van 40 % sociaal, 40 % midden en 20 % vrije sector.  
Voor wie worden deze woningen gebouwd? Volgens de behoeftebepalingen zijn woningen voor jongeren en ouderen het meest urgent. Wethouder Ivens heeft vorig jaar een intentieverklaring getekend voor het bouwen van 2000 woningen voor ouderen. Komen die woningen ook in Verdi? Bouwen voor senioren vergt ook de nabijheid van voorzieningen waaronder fijnmazig openbaar vervoer. En wat gebeurt er met de bestemming van de woningen in de sociale sector? Wordt ook hier net als in het bestemmingsplan Ravel de helft niet groter dan 30 m2? Dat is prima voor studenten, maar er zijn nog veel meer starters die een woning nodig hebben. Het Bewonersplatform Zuidas heeft een zienswijze ingediend over de parkeermogelijkheden. De gemeente heeft als maximale norm 1 parkeerplaats per woning, maar in dit plan wordt een norm van 0,3 parkeerplaats per woning gehanteerd en 0,1 parkeerplaats per woning voor bezoekers.  Ook voor sporters zijn er geen extra parkeerplaatsen gepland. Voor de woningen betekent dit 180 parkeerplaatsen in een garage. Het Bewonersplatform Zuidas heeft in de zienswijze gevraagd om meer parkeerplaatsen omdat niet iedereen de afstand van 500 meter of meer kan lopen naar een halte van het Openbaar Vervoer en er mogelijk ook nieuwe bewoners komen die op onregelmatige tijden moeten werken en voor wie er geen alternatief is voor de auto. Het antwoord van de gemeente is dat bewoners van nieuw te bouwen woningen vooraf weten of zij beschikking hebben over een parkeerplaats op eigen terrein. Ook weten zij dat er voor parkeren in de openbare ruimte geen vergunning verleend wordt. En uit het antwoord aan een andere indiener van een zienswijze: In het gemeentelijk parkeerbeleid is vastgelegd dat bewoners van nieuwe woningen en gebruikers van andere nieuwe gebouwen geen vergunning voor parkeren op straat krijgen. Mocht een bewoner toch een auto, maar geen parkeerplaats in een garage hebben, dan moet die bewoner op straat het uurtarief betalen; op loopafstand is immers geen gratis parkeercapaciteit beschikbaar. Op deze wijze selecteert de gemeente vast de toekomstige bewoners die goed kunnen lopen en fietsen en dat ook blijven kunnen. En de mogelijkheden voor bezoek van ver weg dat aangewezen is op een auto zijn ook beperkt. Is dit goede zorg voor ouderen?

Cisca Griffioen, voorzitter Bewonersplatform Zuidas

wijkkrantartikel april 2021

 

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, OV, Publicaties, Ravel, Verdi, Voorzieningen.