Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Woonagenda 2025 – wethouder Ivens voert gesprekken met Amsterdammers

In november 2016 voert de wethouder gesprekken met Amsterdammers en professionals over het wonen in Amsterdam en de toekomst daarvan. Dit gebeurt persoonlijk, maar ook door middel van een breed uitgezette enquête en een drietal themabijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor de Woonagenda 2025, een praktisch en richtinggevend document over het wonen in Amsterdam tot 2025, dat in juni 2017 besproken wordt in de gemeenteraad. Tijdens drie bijeenkomsten op 15, 22 en 29 november wordt ingegaan op nog twee thema’s: * Het Woningaanbod, hoe verdelen we die in 2025? * De Woning, hoe zorgen we er voor dat de woningvoorraad optimaal bewoond wordt in 2025? Aanmelden kan hier. Kunt u niet bij de gesprekken aanwezig zijn, maar heeft u wel een idee voor de Woonagenda. Stuur uw idee naar woonagenda@amsterdam.nl. Contouren woonagenda leest u in het pdf contouren_van_amsterdamse_woonagenda en de presentatie eerste bijeenkomst leest u in het pdf stadsgesprekken_pakhuis_de_zwijger_15-11-2016_2-1 en het verslag hier.

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Gershwin, Inspraak, Kop Zuidas, Mahler, Ravel, Vivaldi.