Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wordt het Bewonersplatform overbodig?

Het Bewonersplatform Zuidas is een koepel van organisaties die belang hebben bij de ontwikkelingen rond de Zuidas. De Zuidas is een grootstedelijk project dat door de Gemeente Amsterdam en de Regering wordt uitgevoerd, maar de Zuidas snijdt wel door onze buurten. En dat betekent dat alle bewoners in de omgeving in meer of mindere mate de gevolgen van de bouw van de Zuidas zullen ondervinden.

Er wordt al flink gebouwd aan hoge kantoorgebouwen en in mindere mate ook aan woningen aan weerszijden van de A-10 Zuid en de spoor- en metrolijnen. Aan de randen worden ook voorbereidingen getroffen voor een omvangrijk bouwprogramma, zoals het nieuwe stadsdeelkantoor, het theater, woningen, een nieuwe synagoge, kort samengevat als de Kop van de Rivierenbuurt. In dit gebied wordt ook de herprofilering van het Europaplein uitgevoerd voor de komst van de Noord-Zuid lijn van de metro. Aan de Noordzijde is omvangrijke nieuwbouw als het zogenaamde Beethovenkavel met onder andere een museum, een hotel en natuurlijk kantoren en woningen.

Er worden nu plannen ontwikkeld voor het dokmodel voor de A-10 en het nieuwe station Zuid. Daarbij heeft het Bewonersplatform aandacht gevraagd voor een goed toegankelijk, sociaal veilig en goed geoutilleerd station, waar over enige jaren treinen, trams en metrolijnen samenkomen en het busstation op korte loopafstand zal moeten liggen.

Maar ook de beschikbaarheid van veilige, goed verlichte fietspaden en gestroomlijnd autoverkeer inclusief adequate parkeervoorzieningen is van groot belang voor de leefbaarheid van de omgeving.

Het bewonersplatform rekent het tot zijn taak om voortdurend kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening gehouden is met de belangen van de bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om de plannen zelf als om de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden.

Het bewonersplatform is gesprekspartner voor het projectbureau Zuidas, het Stadsdeelbestuur en de Raad van Zuideramstel, de wijkraden van de verschillende buurten en de wethouder en de Gemeenteraad van Amsterdam.

Naast het kritisch volgen van de plannen en het nagaan of aan de vereiste procedures is voldaan, probeert het Bewonersplatform de bewoners op de hoogte te houden door het organiseren van informatieve bijeenkomsten. Tevens zullen zoveel mogelijk relevante ontwikkelingen gemeld worden in de pers, zoals de wijkkranten, het Stadsblad en de Echo.

Het bewonersplatform verspreidt weekberichten waarin de belangrijke feiten en data kort worden samengevat. Belangstellenden kunnen zich daarop abonneren via de e-mail,

bpz@wocbuitenveldert.nl . De website www.bewonersplatformzuidas.nl is in volle ontwikkeling maar de weekberichten kunt u daarop al lezen.

Overbodig? Er is de komende jaren nog heel veel werk aan de winkel!

Lees verder over: Inspraak, Publicaties.