Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

WORDT het Bewonersplatform Zuidas OPGEHEVEN?

Het Bewonersplatform Zuidas heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 18 jaar bereikt. In 1998, het jaar waarin het Masterplan Zuidas werd uitgebracht, werd het bewonersplatform opgericht. Er woonde nog niemand op Zuidas, dus waren het bewoners van de aanliggende wijken die dit initiatief namen. Inmiddels zijn we dus 18 jaar verder en is er veel expertise opgebouwd. En er wonen ook betrokken bewoners op Zuidas. 

Het Bewonersplatform Zuidas probeert zoveel mogelijk alle relevante informatie over de ontwikkelingen in Zuidas te delen met bewoners en andere geïnteresseerden. De weekberichten hebben inmiddels meer dan 500 abonnees en uit de reacties blijkt dat deze berichten voorzien in een behoefte. De weekberichten staan op onze website, waar ook andere informatie beschikbaar is. Daarnaast organiseren we thema-avonden waarvoor deskundige sprekers worden uitgenodigd en waar goed gediscussieerd wordt. Voor de weekberichten, de website en de organisatie van de bijeenkomsten is enige professionele ondersteuning noodzakelijk. Het overgrote deel van de werkzaamheden is vrijwilligerswerk dat veel tijd en inzet vraagt van de betrokkenen, niet in het minst omdat Zuidas een zeer langlopend project is dat continuïteit vergt. Stadsdeel Zuid was er ook van overtuigd dat het Bewonersplatform Zuidas een onmisbare organisatie is en had daarom de subsidie structureel gemaakt. 

Wat gebeurt er nu? 

Zoals sommige bewoners wellicht in de pers hebben gelezen, heeft de Gemeente Amsterdam een vastgoedprobleem in de vorm van 2 parkeergarages in Zuidoost en in West die gesloopt moeten worden. Kennelijk kost dat veel geld en de Gemeenteraad heeft besloten dat alle Stadsdelen daaraan zouden moeten bijdragen. Voor Stadsdeel Zuid is dat 2,3 miljoen. Dit bedrag moet komen uit de structurele begrotingsbedragen. Voorstellen moesten op korte termijn naar het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd worden. De Stadsdelen hebben na alle bezuinigingen en centralisaties niet veel geld meer, zeker niet vergeleken met de 6,5 miljard die in de Stad Amsterdam omgaat. Het resultaat is een voorstel tot schrappen van verschillende voorzieningen, waaraan mensen gekoppeld zijn die het werk van veel vrijwilligers mogelijk maken. Een wrange constatering dat mensen opgeofferd worden voor een paar parkeergarages. De subsidie van het bewonersplatform Zuidas wordt in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit overneemt betekent dit het einde van het Bewonersplatform Zuidas. 9 november vindt de besluitvorming in de Gemeenteraad plaats en voor die tijd is er nog een mogelijkheid om in te spreken bij de betreffende commissie. De inspraak bij het Stadsdeel heeft 14 september plaats gevonden; de tekst vindt u in het pdf inspraaksubsidiem14september2016. Wat moeten wij met een Gemeente die aan de éne kant doorlopend een beroep op ons doet om ons in te zetten voor allerlei vrijwilligersprojecten en tegelijk het gewaardeerde en goedlopend vrijwilligerswerk de nek omdraait? Wat hebben wij aan een Gemeente die participatie hoog in het vaandel voert, en tegelijk de tot nu bestaande zekerheid van een structurele subsidie afschaft? En je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat als de Gemeente de activiteiten van het bewonersplatform zou willen uitvoeren de kosten daarvan minstens vijf en misschien wel tien maal hoger zouden zijn dan de subsidie bedraagt. Bovendien zal de motivatie van vrijwilligers om voor deze onbetrouwbaar gebleken Gemeente iets te doen forse schade oplopen. We houden u op de hoogte via weekberichten en website: www.bewonersplatformzuidas.nl

wijkkrant artikel september 2016

Lees verder over: Publicaties.