Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wordt Zuidas al een echte Amsterdamse Stadswijk? wijkkrantartikel

Terwijl wij thuis de corona pandemie uitzitten en af en toe buiten wandelen of boodschappen doen, is er op Zuidas wel een en ander gebeurd.  Het woongebouw SUD in Kop Zuidas tegenover de RAI met 45 appartementen is opgeleverd, evenals The Gustav en The George. The George is het gebouw met 47 appartementen en terrassen aan de De Boelegracht. The Gustav bestaat uit 2 gebouwen met in totaal 29 appartementen en 115 studio’s. De gebouwen zijn vernoemd naar Gustav Mahler en George Gershwin en liggen naast Op Zuid. Met deze twee gebouwen is het woningbouwprogramma langs de Zuidkant van dit stuk van de De Boelelaan wel voltooid, maar dat is nog niet alles. Er komt een hele woonwijk met de naam Ravel op de plek waar nu de Studentenhuisvesting en de Kindercampus staan, dus langs de De Boelegracht en ten zuiden van het AFCterrein. Ravel wordt een autoluwe, groene en gemengde woonbuurt gericht op gezinnen. Er komen 1350 woningen volgens de verdeelsleutel van de Gemeente Amsterdam, dus 40 % sociale huur, 40 % middenhuur en 20 % vrije sector.  Er wordt gewerkt aan een concept bestemmingsplan voor dit najaar; als de Gemeenteraad dit naar verwachting in het voorjaar van 2021 heeft goedgekeurd, kan er vanaf 2023 in vier fasen gebouwd worden.  De bouw zal starten met de Kindercampus en woningen. Elke fase duurt 3 jaar, dus het zal tot 2035 duren eer alles klaar is. Aan de Westkant van Zuidas zien we nu al de verbouwingen rond Tripolis voor kantoren en er zullen woningen gebouwd worden in de verder van de A10 gelegen Tripolis gebouwen en vóór het Infinity gebouw.  Aan de Beethovenstraat steken de torens van de Valley hoog in de lucht. Dit grote complex waarin ook woningen komen zal in de zomer van 2021 klaar zijn. Een stukje verderop wordt het terrein naast het Sint Nicolaaslyceum bouwrijp gemaakt, want ook daar komen woningen. Er is een enorme behoefte aan woningen in Amsterdam en Zuidas kan daar een bijdrage aan leveren, maar om een woonwijk te worden zijn er ook voorzieningen nodig. De zijstraten van Gershwin waar bewoners zelf mochten meebeslissen wat er zou komen zijn deze zomer ingericht, één met speeltoestellen voor de kinderen, één voor sport en ontmoeten en één voor groen en ontmoeten.  Aan de AFC-velden wordt ook gestadig doorgewerkt en er zijn weer 2 velden klaar. Er is jarenlang gestreden voor een museum op Zuidas en er zijn verschillende locaties in beeld geweest. Nu is er een Instagram museum aan de Europaboulevard bij Kop Zuidas waarin bezoekers zelf foto’s en filmpjes kunnen maken en die op sociale media kunnen posten. De opening heeft in de coronastilte plaats gevonden. En er komt een museum in de plint van de Valley; dit museum gaat Sapiens heten en is een initiatief van de VU en Naturalis uit Leiden. Dit wordt een museum en een debatcentrum waar iedereen welkom is. De mens (homo sapiens) staat centraal, maar wel in relatie met de natuur. De combinatie van woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen is een voorwaarde om tot een levendige en leefbare wijk te komen. Als alle plannen uitgevoerd kunnen worden, kan Zuidas een echte Amsterdamse wijk worden!

Cisca Griffioen

artikel wijkkrant aug/sept 2020

 

Lees verder over: Flanken, Kunst & Cultuur, Organisatie, Ravel, Voorzieningen, Zuidasgebieden.