Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zachtjes gaan de autowieltjes…..

Deze parafrase op het paard van Sinterklaas schoot me te binnen toen Rijkswaterstaat een Tracébesluit aankondigde waarin maatregelen genomen worden tegen geluidsoverlast. Om de dagelijkse files op de A10 te bestrijden zijn inmiddels de vluchtstroken tot spitsstroken geworden en mogen deze extra rijstroken ook buiten de spitsuren gebruikt worden. De tegelijkertijd aangebrachte doseerlichten bij de oprit van de Europaboulevard zijn wel erg kort afgesteld, zodat er nu in de spitsuren langere rijen op deze straat staan. De op deze wijze aangebrachte verbreding van de A10 geeft meer geluidsoverlast, zodat er maatregelen geboden zijn. Voorgesteld wordt om dubbellaags ZOAB ( zeer open asfaltbeton) aan te brengen op de A10 Zuid; de populaire naam van ZOAB is fluisterbeton. Er ligt nu ZOAB, maar het kan kennelijk beter. Op de informatiebijeenkomst werd door medewerkers van Rijkswaterstaat meegedeeld dat dit plan over een aantal jaren gerealiseerd zou kunnen worden. Verbazing alom. Immers, de besluitvorming over de aanleg van het DOK nadert zijn einde, zodat over een paar jaar begonnen kan worden met het ondergronds brengen van de A10 Zuid. Dan komt een flink deel van dit deel van de A10 in een tunnel te liggen en desgevraagd werd bevestigd dat ZOAB niet in een tunnel gebruikt kan worden. Twee tegenstrijdige plannen kunnen niet tegelijk worden uitgevoerd.
Wat moet er dan wel gebeuren? Als er sprake is van noodzakelijke beperking van de geluidsoverlast door de A10 moeten nu maatregelen getroffen worden, bij voorbeeld door het plaatsen van geluidswerende schermen.
Vanzelfsprekend heeft het bewonersplatform Zuidas Rijkswaterstaat laten weten dat hier op zijn minst sprake is van een gebrekkige coördinatie binnen één Ministerie. Meestal stellen burgers het niet op prijs als sprake is van een tunnelvisie, maar in dit geval zou veel tijd en geld gespaard zijn als de tunnelvisie gedeeld zou zijn met de ZOAB-planners. Sinterklaas zorgt voor verrassingen, maar in de huidige crisis zitten omwonenden van de A10 niet te wachten op niet uitvoerbare vooruitzichten op zachtjes voorbij zoevende auto’s.

Bewonersplatform Zuidas, juni 2012

Lees verder over: Publicaties.