Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijzen bij OTB en OBP bestemmingsplan ZuidasDok

Bewoners konden tot 22 april 2015 een zienswijze indienen bij: 1. Het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en 2. het bijbehorende ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere geluidwaarden, en 3. het projectMER (milieueffectrapport). De brochure Zuidas in Volgelvlucht vindt u hier.

 

Zienswijzen:

– Zienswijze van BPZ april 2015

– Zienswijze van VvBeatrixpark maart 2015: ZuidasDok2015 en zienswijze zuidasdok aanvulling

– Zienswijze van bewoners Prinses Irenebuurt VBP, april 2015Zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en Zienswijze over het ontwerptracébesluit/projectMER

– Zienswijze betrokken bewoners: 20150416 definitieve Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan 18-04 en 20150420 zienswijze Tracebesluit

– Dekkers en Heyning schreven begin 2016 ook aan de vaste commissie Infra en Milieu over het Tracébesluit Zuidasdok. De minister gaat hierover in  april 2016 een besluit nemen. D&H20160304%20Brief_TK%20getekend_Zuidasdok-3

Lees verder over: Dok, Inspraak, Verkeer.