Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bomenkap tbv Zuidasdok: o.a. zienswijzen

Verschillende organisaties hebben een zienswijze ingediend bij de aanvraag kapvergunning van projectorganisatie Zuidasdok, dit zijn o.a.: De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark diende een zienswijze in bij kapaanvraag (2016) van Zuidasdok. lees verder in het pdf definitieve-zienswijze-zuidasdok-dec-2016-bpark. De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg (VBP) heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning die verleend zal worden door B en W van Amsterdam. De Bomenstichting heeft eveneen een zienswijze ingediend zowel bij de Omgevingsdienst NZKG als de gemeente Ouder-Amstel.
De ontheffing op de wet Natuurbescherming is aangevraagd en ligt t/m woensdag 5 april 2017 ter inzage.  Ga hier naar de documenten en lees meer op de website van Zuidas.

Omgevingsvergunningen kap tbv Zuidasdok liggen t/m 12 april 2017 ter inzage
Voor de kapvergunning Zuidasdok zijn vanaf 2 maart tot en met 12 april de omgevingsvergunningen en de Nota’s van beantwoording in te zien: één voor de bomen in de gemeente Amsterdam (besluit 1) en één voor de bomen in de gemeente Ouder-Amstel (besluit 2).  Kijk voor meer informatie en de stukken op deze website.
Besluit 1 is in te zien bij:
·         De gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1 (Stopera),    
          1011 PN Amsterdam;
·         Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam;
·         RVE Zuidas, Strawinskylaan 59 (centrale hal WTC), 1077 XW Amsterdam;
Besluit 2 is in te zien bij:
·         Het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel;
·         Het Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 6, 1115 CX Duivendrecht;
·         RVE Zuidas, Strawinskylaan 59 (centrale hal WTC), 1077 XW Amsterdam.

“Er zijn twee wijzigingen: De eerste wijziging is een tekstuele aanpassing, waarbij wordt verwezen naar het juiste artikel van de Tracéwet. De tweede wijziging gaat over het opnemen van een voorschrift tot herplant in de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat er in het projectgebied van Zuidasdok in principe 4.000 bomen met een standaard stamomtrek van 18-20 centimeter herplant moeten worden. Eerder was enkel de voorwaarde opgenomen dat de gekapte bomen financieel gecompenseerd moesten worden.” bron: website van Zuidas

 

 

Lees verder over: Beatrixpark, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak.