Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijzen buurt en fietserbond bij plannen MCA in oude rechtbank

De plannen om een Museum te vestigen in de oude rechtbank hebben recent ter inzage gelegen en een buurtbewoner van de Irenebuurt heeft een zienswijze ingediend waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor wateraspecten zoals grondwaterstand en beheer. Daarnaast zou muziek in de vergunning opgenomen moeten zijn. Lees meer in het pdf Zienswijzen MCA Irene buurtbewoner mrt 2022.

Ook heeft de buurt samen met de Fietsersbond een zienswijze bij het MCA ingediend pdf zienswijze MCA buurt en Fietsersbond mrt 2022.

Lees verder over: Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Parnas, Voorzieningen.