Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze ontwerpbesluit De Boelelaan

Aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Milieu en Bouwtoezichtpostbus 922
1000 AX Amsterdam

Amsterdam, 25 november 2010

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit terrein De Boelelaan K16/0684-2010

Geacht college,

Het bewonersplatform Zuidas richt zich in deze zienswijze op het verplaatsen van de tramkeerlus voor de lijnen 16 en 24 naar de hoek Buitenveldertselaan en de De Boelelaan.

Hierbij refereren wij aan onze reactie op het concept-startbesluit Kenniskwartier d.d. 20 juli 2010 waarin reeds werd gepleit voor een verplaatsing naar Station Zuid. Wij willen er op wijzen dat het verplaatsen van deze tramkeerlus geen oplossing biedt voor het openbaar vervoer tussen Station Zuid en het Kenniskwartier. Wij dringen er dan ook op aan de trams de Buitenveldertselaan te laten oversteken en een halte te plaatsen bij Station Zuid. Dan kunnen bezoekers van de VU en het VUmc eenvoudig met de tram hun bestemming bereiken.

Als er ruimtelijke problemen zijn voor het keren van twee trams bij het station Zuid, dan kunt u overwegen lijn 24 te laten doorrijden over de Beethovenstraat naar zijn gewone route. Daarmee heeft u dan een grote keerlus gecreƫerd.

Het aantal reizigers van en naar Station Zuid zal de komende jaren nog steeds blijven toenemen. Dit station is het snelst groeiende station van Nederland. Dat betekent ook dat fijnmazig aansluitend vervoer noodzakelijk is om al die reizigers van en naar hun bestemming te brengen. De noodzaak om de tramkeerlus te verplaatsen wegens bouwwerkzaamheden in het Kenniskwartier biedt u een uitgelezen kans om dit fijnmazige netwerk daadwerkelijk te realiseren.

Een beroep op het tijdelijke karakter van de positie van de tramlus lijkt ons niet gepast. Van de supervisor van Zuidas, Malcolm Smith hebben wij geleerd dat tijdelijke voorzieningen tenminste 10 jaar blijven bestaan, zodat een maximale inspanning moet worden verricht om ook tijdelijke oplossingen te optimaliseren.

Hoogachtend,

Dr. Cisca Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak, Publicaties, VU(mc).