Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze OTB Kop Zuidas van de bewonersvereniging De Mirandabuurt

De vereniging pleit o.a. voor “duurzame architectuur. Het befaamde Plan Zuid van Berlage en de nabijheid van de Amsterdamse School moet de inspiratie zijn. Ruimte voor speelsheid, ornamenten, variatie en kunst zijn ingrediënten voor een nieuwe Amsterdamse wijk waar bewoners en de -beperkt aanwezige- bedrijvigheid zich thuis blijven voelen, ook op de langere termijn. Wij willen waar mogelijk zien te voorkomen dat de nieuwe wijk een doorgangswijk van bewoners wordt en zo geen ziel of identiteit ontwikkelt. En: Zij zien in de tekeningen meer een plantsoen/grasvlakte en dat is niet wat het oorspronkelijke Wilgenlaantje is. Wij wensen een groene oase met veel bomen, begroeiing en gevarieerde beplantingen die zorgen voor een prettig, rustig wandel- en kuiergebied. Lees hier de zienswijze.”

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas.