Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Verdi en Zienswijze

24 maart 2021 vergaderingen raadscommissie Wonen en Bouwen met op de agenda o.a. onderzoek huisvesting jongeren en studenten bij 8 en vergadering commissie RO met op de agenda bij Zuidas en Marineterrein concept investeringsnota Verdi, met o.a. Commissie RO Voordracht 76.48KB Voordracht 6. TE PUBLICEREN Nota van Beantwoording Verdi deelplan 2.docx 123.22KB Bijlage ;  7. Advies Stadsdeel Zuid concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2.docx 18.91KB Bijlage 8. Advies SAP Verdi deelplan 2.pdf 215.19KB Bijlage 9. Memo reactie op het SAP-advies.docx 129.79KB Bijlage ;  10. TAC advies Investeringsnota Verdi deelplan 2.pdf

BPZ heeft een zienswijze ingediend bij ontwikkelgebied Verdi deelplan 2 dat tot 25 november 2020 terinzage ligt. Lees het in dit pdf zienswijze Verdi deelplan 2. Kern is: de gehanteerde parkeernorm is te laag en wijkt af van wat gebruikelijk was.

Lees verder over: Inspraak, Verdi, Voorzieningen.