Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijzen op HUB Ravel

De informatiebijeenkomst over het Herziene Uitvoeringsbesluit Ravel is door o.a. omwonenden en BPZ bezocht. Zowel BPZ als de VvE Beatrixflat hebben een zienswijze ingediend bij dienst Zuidas. Bewoners benadrukken het belang van veilige fietsroutes en wegen met 30 km voorzien eventueel van bloembakken. Maar ook voldoende fietsparkeerplekken in het dichtbebouwde gebied waar ook veel bezoekers voor het sportpark te verwachten zijn. En huisvuilcontainer op 75 m afstand is erg ver weg, zeker voor ouderen.

Lees de zienswijze van BPZ in pdf inspraak Ravel juli2014  de zienswijze van VvE Beatrixflat in pdf 20140707 RAVEL UB zienswijze VvE Beatrixflat.

Het Herziene Uitvoeringsbesluit Ravel voorziet in een gemengd programma van in totaal ca. 250.000 m2 in een hoge bebouwingsdichtheid en een hoog stedelijk woonmilieu. Meer dan de helft van het programma bestaat uit woningen. Het overige programma bestaat uit kantoren en voorzieningen. Daarnaast wordt voorzien in de inpassing van het nieuwe sportpark Goed Genoeg/AFC met vijf kunstgrasvelden, een nieuw clubhuis, waterberging en een ondergrondse parkeervoorziening.

Het Herziene Uitvoeringsbesluit (HUB) Ravel vormt tevens de basis voor het op te stellen Ontwerp Bestemmingsplan Ravel. Het huidige bestemmingplan dateert uit 1973 en dient te worden geactualiseerd. Het bestemmingsplan is de juridisch planologische onderlegger voor de beoogde ontwikkelingen in Ravel. De bestuurlijke besluitvorming over het Bestemmingsplan zal vermoedelijk in de eerste helft van 2015 plaatsvinden, aldus dienst Zuidas.

Lees verder over: Inspraak, Ravel.