Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas blijft plannen maken (wijkkrantartdec)

Zoals al eerder in deze krant vermeld, heeft Zuidas zijn vleugels naar het Westen uitgeslagen en daar een gebied Verdi gedoopt. Dat is het gebied waar de Tripolisgebouwen en het voormalig Burgerweeshuis staan, waar het IJsbaanpad en het Piet Kranenbergpad is en ook nog waar de glazen schoen van het voormalig ING-kantoor, nu Infinity geheten, staat. Het gebied is op papier in vieren gedeeld en er worden plannen gemaakt per deelgebied.
De werkzaamheden aan deel 1 zijn al in volle gang. Dat is de bouw van kantoren over twee van de Tripolisgebouwen heen en dicht langs de A10.  Er komen woningen in het Tripolisgebouw dat verder van de A10 staat. Nu zijn er plannen gemaakt die tegenwoordig in een investeringsnota gepresenteerd worden, voor gebied 2a. Dat is het gebied dat aan de oostkant grenst aan het gebied rond Tripolis en het voormalige Burgerweeshuis, aan de Westkant aan het woonbotendorp, aan het Noorden aan het Schinkeleiland en aan de zuidkant horen de onderdoorgang van de A10 bij het Piet Kranenbergpad en de sporen bij dit plan. Voor Sportpark Zuid wordt nog een apart plan gemaakt.
Voor dit deel zijn nu plannen ontwikkeld voor een woonwijk en de sporthallen Zuid. De bedoeling is dat de oude sporthallen worden afgebroken en in gestapelde vorm nieuw worden gebouwd langs de A10. Zo vormen ze een geluidswal voor de te bouwen woningen. Er komen 6 woonblokken van 5 tot 8 woonlagen (22 tot 32 meter hoog exclusief daktuinen). De verdeling is volgens Amsterdams voorschrift: 40 % sociale huur, 40 % middenhuur en 20 % vrije sector. En in de laatste groep kunnen ook koopwoningen voorkomen. De woningen zullen voor verschillende doelgroepen bestemd zijn, zowel jonge starters, gezinnen als ouderen. Maar we weten nog niet wie in welk blok kan wonen. Er komen groenvakken zoals ook in de Fred Roeskestraat en de bomen worden herplant. De totale oppervlakte van het groen blijft waarschijnlijk gelijk, maar de kwaliteit van het groen zou toenemen.
De toegangsweg is het IJsbaanpad. Dat is voor auto’s en langzaam verkeer, ook voor voetgangers. Tot de rotonde zal dit dus vrij druk zijn, ook in verband met de aanwezigheid van 2 scholen, de van Detschool voor speciaal onderwijs en een brede basisschool. We zullen hopen dat de bezoekers van de sporthallen zoveel mogelijk met de fiets komen. Er is wel parkeergelegenheid op straat en er zijn ook niet-openbare parkeerplekken voorzien in de gebouwen.  In de woonwijk wordt gerekend op 0,3 auto per woning, dus 1 auto per 3 woningen.  Dat is minder dan is toegestaan. Het bewonersplatform heeft gevraagd om 1 parkeerplek per woning te realiseren. Het openbaar vervoer bevindt zich op de Amstelveenseweg, en dat is nog net binnen de 400 meter loopafstand. Voor de sporthallen moet wat verdergelopen of gefietst worden. In totaal zal de verkeersdruk toenemen, maar er wordt optimistisch gedacht dat het wel regelbaar zal blijven.  
Het Piet Kranenbergpad, ook wel de Sportas genoemd, is een regionale fiets- en wandelverbinding die de Amstelveenseweg ontlast en de sportvoorzieningen langs de route met elkaar verbindt. Een positief punt is dat ook de museumtramlijn over dit pad zal blijven rijden. Nog een positief punt is dat ook in deze coronatijd veel aandacht is gegeven aan overleg met bewoners. Tot 25 november was de inzageperiode waarin ook nog zienswijzen konden worden ingediend en daarna wordt het voorgelegd aan de Gemeenteraad.
De uitvoering zal beginnen met de sloop en tijdelijke huisvesting van de Sporthallen in 2022/2023.  Daarna komt het IJsbaanpad aan de beurt en de woningbouw is voorzien van 2024 tot 2029. Het gaat dus nog wel even duren. En dan is nog geen rekening gehouden met bezuinigingen van de Gemeente. Blijf dus de plannen volgen via onze weekberichten via www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen
wijkkrant extra december 2020

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Groen, Water & Lucht, Publicaties, Verdi, Voorzieningen.