Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZUIDAS bouwt aan de TOEKOMST

Op de Afsluitdijk staat een monument van de bekende beeldhouwer Hildo Krop met op een plaquette de tekst: een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. Hildo Krop kennen we als Amsterdammers natuurlijk van het standbeeld van Berlage op het Victorieplein en de vele werken aan de brugleuningen in Zuid. De tekst op de plaquette is van alle tijden; we kunnen niet leven zonder aan de toekomst te werken. Dat geldt in deze tijd zeker ook voor Amsterdam. Veel mensen willen in Amsterdam wonen en het aantal inwoners is in 2015 met meer dan 12.000 inwoners toegenomen tot ver over de 800.000. Maar Amsterdam ziet zich daarom genoodzaakt in de komende jaren veel nieuwe woningen te bouwen. Tot 2025 zouden er 50.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Een deel daarvan komt in Zuidas, waar al een aantal woonblokken gereed zijn, maar ook nog plannen bestaan voor de nabije toekomst.
Veel van de bouwactiviteiten die we nu zien betreffen woningen, van Kop Zuidas tot de zuidelijke strook evenwijdig aan de De Boelelaan. Gelukkig is tijdig ingezien dat deze woningen niet alleen in het zogenaamde topsegment gebouwd moesten worden. Om de ambitie van een levendige, maar vooral ook leefbare, wijk vorm te geven is een divers aanbod van woningen en dus bewoners noodzakelijk. Zuidas is een betrekkelijk klein gebied. Om veel bewoners te kunnen huisvesten is dus compacte en hoogbouw noodzakelijk. Voor gezinnen met kinderen is dat vaak even nadenken of ze hun kinderen in een huis zonder tuin willen laten opgroeien. Overigens is dat voor generaties Amsterdammers wel goed afgelopen. Maar het betekent wel dat de woonomgeving heel veel moet kunnen bieden om het gebrek aan een tuin te compenseren. Wonen in de stad heeft tot voordeel dat er al snel een kritische omvang bereikt wordt voor het aanbod aan voorzieningen, zoals kinderopvang, scholen en winkels. Maar ook moet de compacte bouw alle openbare ruimte die er is benutten om een optimaal klimaat tot stand te brengen waar kinderen kunnen spelen, volwassenen kunnen genieten van groen tussen de stenen en de werkenden op de vele kantoren hun pauzes met plezier kunnen doorbrengen. In de visie Zuidas worden postzegelparkjes voorzien, bomen langs de hoofdstraten en goede wandel- en fietsverbindingen naar de parken en het Amsterdamse Bos.
Inmiddels wonen er meer dan 1000 mensen in Zuidas en binnenkort zullen dat er wel 2000 worden. Deze pioniers moeten zich snel thuis kunnen voelen in deze nieuwe Amsterdamse omgeving en als pioniers zijn zij ook belangrijk om de voordelen van wonen op Zuidas uit te dragen. Ze moeten wel de gelegenheid krijgen én benutten om hun wensen met betrekking tot de bouw en de voorzieningen te uiten. Het bewonersplatform Zuidas is 18 jaar geleden opgericht toen er nog geen woning stond. Van het begin af aan is gestreden voor een gemengde wijk, dus niet alleen kantoren maar ook woningen. Nu er steeds meer ervaringsdeskundige bewoners komen zou het goed zijn als zij hun stem laten horen. Het bewonersplatform Zuidas staat daar zeer voor open. Abonneer u dus op de weekberichten via de website: www.bewonersplatformzuidas@wocbuitenveldert.nl  en aarzel niet om contact te zoeken. 

Cisca Griffioen

maart 2016

 

Lees verder over: Publicaties.