Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas & Duurzaamheid

duurzaamheidGisteren, 2 april 2013 werd het eerste jaarverslag Duurzaamheid Zuidas 2012 gepresenteerd. “De opstellers van het duurzaamheidsverslag vinden dat een actieve en betrokken Zuidas gemeenschap noodzakelijk is om de hoge standaard voor een duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren. Tegen die achtergrond brengen de drie organisaties samen een duurzaamheidsverslag uit en zijn casestudies geïnventariseerd.

Uniek bij de realisatie van dit verslag is de combinatie van de initiatiefnemers Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en Dienst Zuidas. De nauwe samenwerking tussen gemeente Amsterdam en private partijen in Zuidas brengt werkelijk iets in gang. Dat blijkt mede uit de inventarisatie van case studies op de centrale thema’s uit het Duurzaamheidsverslag Zuidas. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij het realiseren van een goed functionerend en duurzaam centrum.” Download het duurzaamheidsverslag via de volgende link: http://we.tl/s2gFW068ms (50Mb)

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Publicaties.