Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZUIDAS en INFRASTRUCTUUR

Zuidas maakt een gouden tijd door: er wordt overal gebouwd, zowel woningen als kantoren. Op dit moment is er weer behoefte aan kantoorruimte, zeker in Zuidas. We zullen hopen dat er voldoende flexibel gebouwd wordt, zodat ombouw bij een volgende kantorencrisis eenvoudig gerealiseerd kan worden. Bij de woningen wordt een percentage van 30 % sociale woningen genoemd, maar op deze dure grond zullen die wel erg klein zijn en een huur hebben rond het maximum van de sociale huurwoningen. Voor de middeninkomens is in Amsterdam sprake van grote woningnood; deze woningen zullen dan ook wel snel bewoond worden na oplevering. De grote uitdaging blijft de bereikbaarheid van Zuidas, zowel tijdens de nog vele jaren durende werkzaamheden als in de verre toekomst. Een zo dicht bebouwd gebied met steeds meer bewoners en werkenden op een zo klein oppervlak vergt veel van de infrastructuur. Het spoor is inmiddels verdubbeld en kan veel mensen vervoeren. We zullen zien wat het effect van de uitbreiding is als de nieuwe dienstregeling in december wordt ingevoerd. En de maximale capaciteit van Station Zuid is ook wel bereikt. Naast de trein hebben we de metro, tram en bus als openbaar vervoer. Volgens het GVB gaat de Noord-Zuidlijn op 22 juli 2018 rijden. Het eindpunt is Station Zuid. Het GVB wil van de metro de ruggengraat van het openbaar vervoer maken en de trams en bussen daarop aanpassen. De eerste contouren van het nieuwe lijnennet worden al geschetst: lijn 5 zal vanaf het Leidseplein naar de Westergasfabriek rijden en niet meer naar het Centraal Station. Behalve het openbaar vervoer zijn en blijven er auto’s die moeten kunnen rijden en parkeren. Geen eenvoudige opgave als je nu de dagelijkse spitsfiles bekijkt. En natuurlijk zijn er de duizenden fietsers en voetgangers die zich ongestoord moeten kunnen bewegen in de openbare ruimte. Voor de fietsers zijn er al ondergrondse parkeergarages en er komt er nog een bij. Om de problemen voor het autoverkeer te verzachten wordt het DOK aangelegd, een tunnel van circa 1 kilometer. De onderhandelingen verkeren in een eindfase, maar we zullen tot februari 2017 moeten wachten voordat we weten wie de tunnel gaat aanleggen en vooral ook hoe. De voorbereidingen zijn wel in volle gang. Het deel van de De Boelelaan tussen Europaboulevard en Beethovenstraat wordt geheel geherprofileerd, er komt een Boelegracht en uiteindelijk ook bomen. De werkzaamheden zullen duren tot eind 2017. Het verkeer kan wel blijven rijden. We zullen nog jaren te maken hebben met bouwputten en omleidingen.
Als het bewonersplatform kan blijven bestaan zullen wij u blijven informeren over de stand van zaken en de nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment is niet duidelijk of en wanneer de aangekondigde bezuinigingen in Stadsdeel Zuid worden doorgevoerd. In de begroting van de Gemeenteraad voor 2017 stond het bewonersplatform nog gewoon vermeld. En wellicht heeft u ook in de pers gelezen dat er sprake is van uitsmeren over 2017 en 2018 en dat er veel ruzie is tussen de Centrale Stad en de Stadsdelen. 9 november zal de Gemeenteraad de begroting voor 2017 vaststellen. We houden u op de hoogte via weekberichten en de website:

wijkkrant artikel nov 2016

Lees verder over: Algemeen, OV, Publicaties, Verkeer.