Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas en infrastructuur

infra persfoto-zuidas-436Als we naar Zuidas kijken zien we vooral hoge gebouwen en nieuwe gebouwen in aanbouw. En we merken alle dagen hoeveel extra verkeer Zuidas aantrekt. Er werken nu al duizenden mensen in de kantoren, en de bouw heeft natuurlijk ook veel personeel nodig. Al deze mensen reizen naar Zuidas. Gelukkig komt een groot deel lopend, per fiets of met het openbaar vervoer. Fiets parkeren is een van de grote uitdagingen voor de ontwikkeling van Zuidas. Daarnaast is er ook veel autoverkeer en dagelijks staat de A10 Zuid vast. Deze wordt verbreed en deels ondergronds gebracht in het DOK, dat vanaf 2017 wordt aangelegd. Maar ook de stadswegen in de directe omgeving hebben te maken met veel auto’s en filevorming. Daar moeten dus ook maatregelen genomen worden.
De Gustav Mahlerlaan, met name het stuk tussen de Buitenveldertselaan tot het gebouw The Edge van Deloitte, wordt van de zomer van 2015 tot de zomer van 2016 in twee gedeelten geherprofileerd. Gelukkig leeft het besef dat niet elke keer de straat opnieuw open moet, zodat alle kabels en leidingen tegelijk worden aangelegd. Deze bundel infrastructuur komt te liggen onder de bomen. De laan wordt 30cm opgehoogd, bij het kantoor van Deloitte is dat al gebeurd. In de nieuwe situatie komen er aan weerszijden bomen, fietspaden van 3 meter breed en een mogelijkheid tot langsparkeren. Dat is nu ook het geval. Een geruststellend idee is dat er geluidsarm gebouwd zal worden, ook voor de noodzakelijke damwanden. De eerste fase begint bij de Buitenveldertselaan en vanaf begin 2016 komt het resterende deel aan de beurt. Er zullen tijdig omrijroutes verspreid worden. Fietsers en voetgangers kunnen meestal langs de bouwwerkzaamheden, maar het weekend van 19 tot 22 juni gaat het niet lukken.
Aan de Oostzijde wordt De Boelelaan aangepakt. Deze laan maakt zowel deel uit van het hoofdnet auto als van het hoofdnet fiets. Het stuk tussen de Europaboulevard en de van Leijenberghlaan/Beethovenstraat is in de spitsuren een bron van problemen. Er ligt een nota van uitgangspunten voor de herprofilering. Op 4 juni is hierover een informatiebijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in het WTC Triple Ace, zaal 6, Strawinskylaan 77. Aanmelden kan via info@zuidas.nl. De nota is in te zien bij het Stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan, maar ook te downloaden via www.zuidas.nl. De plannen betreffen voetpaden van minimaal 3 meter breed naast het eveneens 3 meter brede fietspad. De fietspaden worden éénrichtingspaden van rood asfalt. Een klein stukje fietspad tussen de van Heenvlietlaan en de fietsoversteek bij de Antonio Vivaldistraat wordt bestemd voor twee richtingen en minimaal 3,5 meter breed.
Voor de auto worden minimaal 2 x 2 rijstroken aangelegd gescheiden door een brede middenberm. Het parkeerterrein aan de zuidzijde bij de van Heenvlietlaan sluit niet meer aan op De Boelelaan. Er wordt een andere doorsteek gemaakt naar de van Leijenberghlaan of de A.J. Ernststraat. Vanuit de Tommasso Albinonistraat mag het uitrijdend verkeer allen nog rechtsaf slaan. Als alles volgens plan verloopt, kan in de zomer van 2016 begonnen worden met de werkzaamheden en vindt de oplevering plaats in het voorjaar van 2018. Intussen is dan ook de aanleg van het DOK begonnen. Kortom, een stad die leeft bouwt aan haar toekomst, maar de komende jaren zullen nog gevuld zijn met bouwputten en omleidingen.
Het bewonersplatform Zuidas houdt de vinger aan de pols. Zie www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen

 

Lees verder over: Publicaties, Verkeer.