Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas heeft fietsers nodig

fietsambitie fietsersbond3 november 2014 publiceerde de fietsersbond op haar website het volgende artikel over de resultaten van het pas gehouden symposium fietsen in Zuidas. Conclusie: de Zuidas kan niet zonder fietsers, maar fietsers hebben een fietsvriendelijker Zuidas nodig.

De Fietsersbond kijkt terug op een geslaagd symposium. Met ruim 60 betrokkenen uit gemeente, politiek, organisaties en bedrijven in de Zuidas spraken we over de uitdagingen die er zijn om met de toename van bebouwing en autoverkeer de fiets toch de ruimte te geven die nodig is. Dat daar een ambitieuzere visie voor nodig is werd door alle aanwezigen beaamd, net zoals het grote belang van de fiets voor de Zuidas. Zie voor een eerste verslag hier (Verkeerskunde).

De Fietsersbond zal de uitkomsten van het symposium uitwerken tot een visiedocument en dat aan alle partijen aanbieden. Hopelijk zal dat een impuls geven aan de ontwikkeling van een meer toekomstbestendige Zuidasvisie voor de fiets.

Lees verder over: Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.