Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas in 2020 (wijkkrantart.)

Het jaar 2020 start al snel met gesprekken met Minister van Staat Sybilla Dekker over de toekomst van het Zuidasdok. De bedoeling is dat zij uiterlijk 1 april een rapport uitbrengt aan de Minister van Verkeer en Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen over “nut en noodzaak” van het DOK. Intussen zijn vanaf de zomer 2019 de werkzaamheden aan het DOK stil gelegd, maar werd wel doorgewerkt aan het dak van de Brittenpassage en de Vivaldipassage. De Brittenpassage wordt straks de Noord-Zuid verbinding voor voetgangers en overstappers van trein op metro en eventueel ook van bus en tram. De gewone passage die er nu al is heet de Minervapassage en die wordt sterk verbreed. De Vivaldipassage is bestemd voor fietsers en voetgangers en ligt ter hoogte van het kantoor van Ernst en Young. Het wordt natuurlijk spannend wat de uitkomst van dit onderzoek zal zijn: gaat de aanleg van het DOK gewoon door, waarbij de kosten flink gestegen zijn of wordt gekozen voor een versobering. Bij de versobering kunnen we denken aan een verschuiving in de tijd, maar ook in de prioriteit.

Voor de regering is de verbetering van Station Zuid heel belangrijk. Dat geldt ook voor de vele reizigers die gebruik maken van dit station. Met zijn smalle perrons is het in de spitsuren heel erg druk en verdere groei is nauwelijks mogelijk zonder ingrijpende maatregelen. Het zou mooi zijn als de reservering die nu gemaakt is voor het 5e en 6e spoor prioriteit zou kunnen krijgen. Dan is het ook mogelijk dat de Hoge Snelheids Treinen hier stoppen en wellicht ook de Eurostar naar Londen een plekje kan krijgen. Met de nadruk op het openbaar vervoer die noodzakelijk is om de dagelijkse files op de A10 niet groter te maken dan ze al zijn, zijn naast de trein ook de tram en de bus van groot belang voor de bereikbaarheid van het station. De nieuwe tram 25 gaat Amsteltram heten. Deze tram gaat in december 2020 rijden. Het zou goed zijn als de voorgenomen verlenging naar Uithoorn binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. En hetzelfde geldt voor de verlenging van de NoordZuid lijn naar Schiphol. En een lang gekoesterde wens is het sluiten van de westelijke ring zodat er ook een treinverbinding van Amsterdam Zuid naar Amsterdam West en Centraal ontstaat.

Maar de vraag is of het openbaar vervoer toereikend zal zijn. Dat lijkt op dit moment niet waarschijnlijk, zodat er toch ook iets moet gebeuren aan de files op de A10. Zuidas kan alleen maar een succesvolle wijk worden als het ook bereikbaar is en blijft. De voorgenomen scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer lijkt hierbij toch wel noodzakelijk en dat betekent ook verbreding van de A10. Of de A10 dan ook nog ondergronds wordt aangelegd in het DOK of dat er andere oplossingen worden gezocht zal de toekomst in 2020 leren. In ieder geval een spannend jaar voor Zuidas!

 

Cisca Griffioen
wijkkrantartikel dec. 2019

Lees verder over: Algemeen, Dok, Gershwin, Organisatie, Publicaties, Verkeer.