Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas in 2022 (wijkkrantartikel jan. 2022)

Zuidasdok
Na een jaar met coronagolven en dalen en een demissionair kabinet kijken we hoopvol uit naar het nieuwe jaar 2022. Zuidas heeft in 2021 wel hard doorgewerkt aan diverse bouwprojecten, maar er moet nu toch wel een beslissing worden genomen over het Zuidasdok. Al in 2012 werd het besluit genomen voor het huidige traject, waarbij de A10 zuid over een afstand van een kleine kilometer onder de grond gaat en trein en metro bovengronds blijven. Daarna kwam de nadruk steeds meer te liggen op het knooppunt voor het Openbaar vervoer met een centrale rol voor Station Zuid. Die zien we terug in de Brittenpassage en de voorbereidingen voor het 5e en 6e treinspoor. Nadat de uitvoering door de aannemerscombinatie Zuidplus in 2019 was mislukt, werd de hulp van oud-minister Sybilla Dekker ingeroepen. Zij bracht in het voorjaar van 2020 een rapport uit waarin gesteld werd dat het Zuidasdok nog wel wat extra ambitie kon gebruiken. Het was natuurlijk duidelijk dat er veel geld bij moest, vergeleken met de oorspronkelijke planning. Inmiddels hebben we een demissionair kabinet en het besluit voor het extra miljard is nog steeds niet genomen. Dit uitstel leidt ongetwijfeld tot verdere vertraging in het tot stand komen van het DOK. En zoals we dagelijks meemaken worden de bouwkosten hoger naarmate de tijd verstrijkt en dan moeten we ook nog hopen dat er voldoende deskundige bouwers beschikbaar zijn en blijven. De hele gang van zaken doet denken aan de Noord-Zuidlijn die ons na lang wachten en veel vertragingen pijlsnel door de stad vervoert. Maar er is ook nog een andere reden voor een snelle beslissing. Een aantal andere projecten is afhankelijk van de aanleg van het DOK en denk daarbij ook aan de geluidsoverlast van het wegverkeer voor de woningen die vlak bij de A10 Zuid gebouwd zullen worden.
Bouwen en verbouwen In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd door de Gemeente Amsterdam gedacht aan uitbreiding van de stad aan de IJ-oevers. Vanaf 1994 werd de strategie gewijzigd. De stad zette in op het benutten van zowel de specifieke kwaliteiten van de IJ-oevers die vooral binnenstadgericht zouden worden als van Zuidas, de toplocatie voor kantoren. Voor de zakelijke markt speelde de bereikbaarheid een belangrijke rol bij deze wijziging. ABN AMRO besloot begin jaren negentig haar hoofdkantoor vanuit de stad naar Zuidas te verplaatsen. De bouw van het prestigieuze hoofdkantoor startte in 1996 en kwam in 1999 gereed. Dit hoofdkantoor staat er dus nog geen 25 jaar, maar is onlangs verkocht en zal ingrijpend verbouwd worden. Voor een deel huurt ABN AMRO een kantoor van de nieuwe eigenaar. Er komen nog ander kantoren en een flink aantal woningen. We hebben al meer gezien dat toch nog vrij nieuwe gebouwen alweer grondig werden gestript en verbouwd. Tripolis is ontworpen door Aldo van Eijck en is gebouwd tussen 1992 en 1994 en wordt nu getransformeerd tot Tripolispark, gelukkig met respect voor de monumentenstatus van dit complex. Maar ook het voormalig kantoor van Loyens en Loeff dat nu Edge Stadium gaat heten wordt grondig aangepakt. De twee torens van 2Amsterdam en het Atriumgebouw zijn andere voorbeelden. Voor het WTC wordt zelfs een nieuw masterplan ontwikkeld. We zien dus dat de kantoren geen lang leven beschoren zijn, terwijl het argument voor verbouwen veelal ook verbetering van de duurzaamheid is. Als we optimistisch zijn hopen we dat de vernieuwbouw ook zo flexibel is dat gebouwen een andere bestemming kunnen krijgen zonder dat ze helemaal gestript moeten worden. Laten we met dit optimisme het nieuwe jaar ingaan. Ik wens alle lezers een gezond en coronavrij 2022!

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel januari 2022

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Publicaties.