Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZUIDAS IN februari 2017

Het belooft een spannende maand te worden, zowel voor de bouwers aan Zuidas als voor de bewoners. 23 februari wordt bekend gemaakt wie het DOK mag aanleggen. Het DOK is de tunnel van een kleine kilometer voor de A10 Zuid. De A10 wordt verbreed, de rijbanen worden gesplitst in doorgaand en lokaal verkeer en verdwijnen dus voor een deel onder de grond. De grote uitdagingen voor de aanleg van het DOK zijn dat de A10 tijdens de bouw niet kan en mag worden afgesloten en de krappe ruimte aan de Noordzijde. Daar komt de tunnel dicht bij de bebouwing te liggen. Voor de aannemers is dit een prestigieus project en ze moeten alle zeilen bijzetten om de overlast tot een minimum te beperken. Wij zullen het allemaal zien. Er hangt nog een donkere wolk boven het DOK. In december 2016 heeft de Raad van State een zevental bezwaren tegen het DOK behandeld en de uitspraak wordt in februari, uiterlijk maart verwacht. Dat is dus ook nog heel spannend.
De bereikbaarheid van Zuidas blijft een bron van zorg, zeker ook tijdens de aanleg van het DOK. Gelukkig zijn er 2 initiatieven die zowel de bereikbaarheid als de gezondheid van de gebruikers bevorderen, met name de Zuidaspas en Hello Bike. Voor de Zuidaspas is op 12 januari een pilot van start gegaan. Werknemers van Zuidas kunnen nu 3 maanden gratis met het OV reizen. Als het een succes wordt kan iedereen daarvan profiteren. Hello Bike gaat in het voorjaar van start. Het is een deelfietsensysteem waar vanaf verschillende locaties een fiets kan worden genomen voor de korte afstanden.
Intussen gaat de bouw van woningen en een enkel kantoor voort. Er zijn nieuwe ontwerpen voor woongebouwen naast OP ZUID. Ze heten The George en The Gustav. Maar Amsterdammers zijn goed in bijnamen voor gebouwen, The George heet nu al “opwaaiende zomerjurk“. De planning voor woningen aan de Prinses Irenestraat vordert. Er is in de zomer van 2016 met een groep betrokkenen, zowel bedrijven als bewoners gewerkt aan een fraaie oplossing en inmiddels is er een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden geweest. De plannen voor het nog openliggende deel van de Kop Zuidas heeft enige vertraging opgelopen, dus de Rondeel kippen staan er nog. Maar dat zal niet lang meer duren.
Met het opleveren van alle woningen neemt het aantal bewoners van Zuidas snel toe. We zijn de 2000 al gepasseerd en het zal snel verder gaan. Voor de nieuwe bewoners is het belangrijk dat hun wijk leefbaar is en een aantal voorzieningen biedt. Het Stadsdeel zal samen met Zuidas en bewoners werken aan een mooie route langs de Willem van Weldammelaan naar het Gelderlandplein. In Zuidas komt een supermarkt. De invulling van de plinten vergt veel aandacht en ook de aanleg van groen. Er is veel vraag naar een markt. Maar er blijft werk aan de winkel!

Cisca Griffioen

 

wijkkrantartikel feb. 2017

Lees verder over: Publicaties.