Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas in Pakhuis de Zwijger (wijkkr.art. dec.2021)

Pakhuis de Zwijger ligt aan de Piet Heinkade, dus een flink stuk van Zuidas. In dit culturele centrum worden veel interessante activiteiten georganiseerd. Vrij onverwacht werd op 28 oktober een bijeenkomst: Zuidas in Bloei georganiseerd en op 8 november: Gespot op Zuidas. De programma’s vertoonden een soortgelijke opbouw. Onder voorzitterschap van Susanne Heering werd een uur besteed aan voordrachten en vraaggesprekken, waarna de weinige aanwezigen in de zaal nog een half uur konden discussiëren met de sprekers. Het waren hybride bijeenkomsten, zodat de thuisblijvers het eerste uur ook online konden volgen en via de chat vragen konden stellen, maar ze misten de vragen en de discussie in de zaal. Het online gedeelte is opgenomen en kunt u terugkijken via https://dezwijger.nl

Zuidas in Bloei
Naast een overzicht van de ontwikkelingen op Zuidas door David van Traa, directeur Zuidas, kwam de toekomst van Station Zuid en omgeving aan de orde. Het lijkt er nu toch wel op dat het 5e en 6e spoor aangelegd zullen worden. Dat is ook noodzakelijk om de internationale treinen en zeker de Eurostar met zijn eigen douaneafdeling, te kunnen laten rijden. Het gaat allemaal nog lang duren. Op kortere termijn worden plannen gemaakt voor OBA Next. De bedoeling is dat dit gebouw een soort clubhuis wordt voor de buurt en de bezoekers waar allerlei activiteiten mogelijk zijn. Hiervoor worden in 2022 plannen gemaakt en worden ook architecten bij het ontwerp betrokken. De VU is bezig om de campus een meer open karakter te geven met kleinere gebouwen en samenwerking in de omgeving, zodat ook de VU een stuk stad wordt. Daarna kwam het accent te liggen op wonen. Woonstichting de Key is sterk betrokken bij de sociale woningbouw in Zuidas. Die komt in de Fred Roeskestraat op het terrein van de internationale school, maar ook in kop Zuidas worden woningen van de Key gebouwd. Hans Wamsteeker, voorzitter werkgroep ouderenvriendelijk Buitenveldert en eindredacteur van onze wijkkrant pleitte gloedvol voor geclusterde ouderenhuisvesting in het gebied Buitenveldert/Zuidas. Veel ouderen wonen in een te groot huis, maar als er geen aantrekkelijk alternatief is willen ze natuurlijk niet verhuizen. Er moeten dus behalve woningen ook voorzieningen dichtbij zijn. En intergenerationele contactmogelijkheden zijn de toekomst voor jong en oud. Voor dit doel lijkt Ravel beter geschikt dan het Kenniskwartier Noord. Maar daar is nog geen besluit over genomen.

Gespot op Zuidas
Op deze avond kwamen in hoog tempo architecten aan het woord van de in aanbouw zijnde gebouwen. Valley is bijna klaar, Puls ligt langs de A10 in het Kenniskwartier Noord en Crossover in de kop Zuidas. Voor Puls en Crossover zijn helaas dove gevels nodig tegen de geluidsoverlast van het verkeer. Interessant was vooral ook de bijdrage van Paul Riemens van de RAI. De RAI wil in Amsterdam blijven en minder met de rug naar de omgeving gaan staan dan nu het geval is. Het fietspad over het terrein waarvoor nogal wat strijd geleverd is, wordt nu beschouwd als een aanwinst. Er zijn ambitieuze plannen om de openbare ruimten rond de hallen niet langer te belasten met vrachtauto’s, maar het vrachtverkeer vanaf de A10 onder de Parkhal en Strand Zuid door te leiden en daar de vracht af te handelen. Voor de vrijkomende ruimten worden scenario’s ontwikkeld. Woningen zijn niet uitgesloten, maar het hele terrein moet een positieve bijdrage leveren aan de stad. Er moeten dus geen woningen gebouwd worden waarin niemand wil wonen.

Concluderend kunnen we zeggen dat er nog genoeg ambitieuze plannen voor Zuidas zijn, waaraan bewoners een bijdrage kunnen en moeten leveren om het tot een succes te maken.

Cisca Griffioen
voorzitter Bewonersplatform Zuidas
wijkkrant december 2021

Lees verder over: Algemeen, Fred. Roeskestraat, Kenniskwartier, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, RAI, Ravel, Voorzieningen, VU(mc).