Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas & Scheggen

Aan de Dienst Ruimtelijke ordening
Postbus 2758,
1000 CT Amsterdam.

Amsterdam, 12 juli 2011

Betreft: Zuidas & Scheggen

Geachte heer, mevrouw,

Het bewonersplatform heeft kennis genomen van het conceptplan Amsterdam & Scheggen.
Op pag. 15 wordt geconstateerd dat de beide scheggen moeilijk bereikbaar zijn vanuit Zuidas.

In het hoofdstuk Impulsen worden verschillende mogelijkheden besproken om de bereikbaarheid te verbeteren.

We missen in het plan een verbinding tussen VU en VUmc en de Schinkel. Een aantrekkelijke route in deze richting zou een goed gebaar zijn van VU en VUmc naar de naaste omgeving. Tevens zou deze route goed gebruikt kunnen worden door studenten, medewerkers en bezoekers van het Kenniscentrum.

De route noordelijk van de A10 kan beter vervangen worden door gebruik te maken van de Groene Zoom. Voor de oversteek van de Europaboulevard kan gebruik gemaakt worden van het tunneltje. Deze route naar de Amstel zou aantrekkelijk gemaakt moeten worden.

In het hoofdstuk Impulsen worden de volgende mogelijkheden genoemd.
1. Greenline
Een elektrische (mini-) bus die beide scheggen aandoet en aansluiting biedt op een boot over de Amstel lijkt aantrekkelijk. De bus gaat om het Amstelpark heen. Naar onze mening zijn de bomen in het park langs de Europaboulevard duidelijk genoeg om de positie van het park aan te geven. Wij adviseren deze bomen vooral te laten staan. De bus stopt bij de ingang van het park en eenmaal in het park zijn de wandelaars door de bomen afgeschermd van het verkeer langs de Europaboulevard.
Om deze lijn rendabel te maken is koppeling aan te bezoeken attracties in het Amsterdamse Bos, zoals de geitenboerderij en het pannenkoekenrestaurant  aan te bevelen.

2. Snelle OV-route
Een extra uitgang van Station RAI aan de Oostzijde van de Europaboulevard tegen het Amstelpark  zou geschikt kunnen zijn voor bezoekers van het Zuidasgebied die gebruik maken van de metro en op station RAI aankomen.  Een aantrekkelijke wandelroute naar en door het Amstelpark en de Amstel is eenvoudig te realiseren.

3. Snelle fietsroutes ten Noorden en ten Zuiden van de A10

Fietsen over de De Boelelaan is niet aantrekkelijk en vervolgens de Europaboulevard oversteken is niet eenvoudig.
Een route zuidelijk en evenwijdig aan de De Boelelaan verdient de voorkeur. Er dient dan ook een oversteek van de Europaboulevard gerealiseerd te worden. Een andere mogelijkheid is  beide routes gebruik te laten maken van het tunneltje onder de Europaboulevard.

In het Amstelpark mag nu niet gefietst worden. Wij adviseren een  fietsroute aan de Noordzijde om het Amstelpark heen aan te leggen naar de Amstel.

4. Het plaatsen van borden met daarop aangegeven welke fiets- en wandelroutes beschikbaar zijn en hoeveel tijd deze kosten is een goed initiatief.

Met vriendelijke groet,

Dr. Cisca Griffioen,

Voorzitter.

Lees verder over: Inspraak.