Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas slaat haar vleugels uit

De grote bouwactiviteit in Zuidas kan niemand meer ontgaan. U kunt stemmen voor de Bewuste Bouwers Award 2018 op de website van Zuidas of via de app. Zie www.Zuidas.nl. Daarbij kunt u kiezen uit liefst 21 bouwplaatsen. En dat allemaal op een toch betrekkelijk klein gebied als Zuidas. Maar de honger van Zuidas is voorlopig nog niet te stillen. Het moet letterlijk het terrein tussen Amstel en Schinkel worden. Het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer heeft nu ook de naam van een componist en heet Verdi. Voor dit ingewikkelde gebied is een zogenaamde principenota opgesteld. Hierin wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de woningbouw, de sportvoorzieningen en de bereikbaarheid. Het gebied wordt in tweeën gedeeld door de A10, de metro en de trein. Het gebied rond het Station Amstelveenseweg zal opnieuw worden ingericht. De onderdoorgang achter het Olympisch Stadion heet het Piet Kranenburgpad en is deel van de Sportas. Dit pad zal al in 2018 verbeterd worden, waardoor meer ruimte ontstaat voor langzaam verkeer en ook meer sociale veiligheid geboden kan worden. Op termijn zou een verbinding vanaf het Vondelpark naar het Amsterdamse Bos moeten ontstaan.

Amsterdam onderscheidt drie thema’s voor de ontwikkeling van de stad. Heel toepasselijk beginnen ze ook met de letter V, namelijk Verbinden, Verdichten en Vergroenen. Voor het Verbinden wordt gedacht aan het verlengen van de Gustav Mahlerlaan via een brug over de Amstelveenseweg naar het Skûtsepad.  Ook het verbeteren en nieuw aanleggen van routes voor langzaam verkeer horen hierbij. Het bouwen van woningen hoort tot het thema verdichten. Op korte termijn kunnen oude kantoorpanden wellicht worden omgebouwd tot woningen of gesloopt worden en vervangen door woningen. Er wordt binnenkort  ook gekeken naar terreinen aan weerszijden van het IJsbaanpad en de open plek voor Infinity, de nieuwe naam voor de glazen schoen. Het terrein van Waternet, de hoofdgasleiding en het persriool blijven bestaan. Voor vergroenen wordt gedacht aan het maken van een waterwereld met openbare oevers en drijvende voorzieningen aan de Nieuwe Meer, waar dan ook extra land wordt aangelegd.

Het bouwprogramma omvat 205.000m2, waarvan 59.000 m2 bestemd zijn voor kantoren en 120.000m2 voor woningen. Vooralsnog wordt uitgegaan van het door de Gemeenteraad vastgelegde verdelingsmodel, dus 40 % sociale woningen van 65m2, 40 % woningen van 66 m2 voor de middeninkomensgroep en 20% woningen van 125 m2 voor de hoge inkomens. Er wordt rekening gehouden met 22.000 m2 voor aan sport en recreatie gerelateerde voorzieningen en 4.000 m2 voor sociaal maatschappelijke voorzieningen als onderwijs en kinderopvang. Voorzien wordt dat er 3100 mensen zullen werken. Voor de verdere ontwikkeling wordt het gebied in 4 deelgebieden verdeeld: noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest. Misschien krijgen die ook nog wel een muzikale naam. De omgeving wordt op een informatieavond in april op de hoogte gebracht van de plannen. Hopelijk worden bewoners ook verder betrokken bij de uitwerking van de plannen. Zij kunnen een creatieve bijdrage leveren en willen niet het door Verdi gecomponeerde “Slavenkoor” worden!

Cisca Griffioen

voorzitter BPZ

wijkkrantartikel april/mei 2018

Lees verder over: Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Publicaties.