Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas uitvoerig ter sprake in commissie Leefomgeving

BPZ was erbij vorige week dinsdagavond (14.1.2014) toen in de raadscommissievergadering Leefomgeving van het Stadsdeel Zuid ruim aandacht werd geschonken aan Zuidas. Allereerst blikte stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar terug op 4 jaar Zuidas door onder andere toelichting te geven op de drie rollen van het stadsdeel : 1. coalitiepartner van Centrale Stad, 2. beheerder van de nieuw in te  richten openbare ruimte en 3. verbinder tussen de diverse wijken van het stadsdeel en de Zuidas. Ook de parkeerproblematiek, groeifonds groen projecten en omgevingsmanagement kwamen kort ter sprake.

Egbert de Vries, die tevens namens het stadsdeel aan het bestuurlijk overleg Zuidas deelneemt, gaf kort toelichting over de procedurele kant van de samenwerking en de diverse start- en uitvoeringsbesluiten die in de afgelopen jaren zijn besproken en over de bestemmingsplannen die gemaakt zijn of nog in de maak zijn en over de stationsomgeving (RAI en Zuid) en maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, studenten- en andere woningen. Vragen van de raadsleden werden vlot beantwoord.
Klaas de Boer, directeur Zuidas, kreeg daarna het woord met een terugblik maar vooral met een optimistische vooruitblik: er worden in de komende jaren ruim 2000 woningen bijgebouwd, ca. 1000 studentenwoningen waar nu al druk op wordt ingeschreven – en een fiks aantal woningen in het middensegment, o.a. bij kop Zuidas. Ook de kantorenmarkt staat er goed voor: buitenlandse investeerders hebben veel belangstelling voor Zuidas en er is weinig (ca. 8%) leegstand, door De Boer aangeduid met: voorraad.

Op dit moment wordt er vooral gebouwd aan multitenant kantoren, waar dus meerdere gebruikers onderdak zullen vinden. Op het gebied van voorzieningen worden in het kenniskwartier voor VU en VUMC gebouwen opgeleverd, bij de RAI het Amtrium gebouwd en in Ravel een Internationaal kindcentrum. 15×15 en activiteiten als ArtZuid, Expo (nu Titanic), het grachtenfestival en hello Zuidas dragen bij aan de levendigheid in het gebied. Bereikbaarheid krijgt alle aandacht in taskforce besprekingen en het aantal reizigers op station Zuidas groeit harder dan verwacht. Het in 2012 genomen dokbesluit biedt kansen en geeft ruimte voor ambities.

Vragen vanuit de raad betroffen o.a. de invulling van de plinten (er is een plintmanager aangesteld), sociale woningbouw (ca. 10%, na de zomer wordt daarover meer bekend), overlast ( BLVC en bouwputmanagement), totaalvisie, want men wil geen stedenbouwkundige ratjetoe (strakke regie in centrumgebied, stelsel van profielen vastgelegd, bouwenvelop, samenspraak tussen supervisor en hoofdontwerpers – men streeft vooral naar ruimte voor ontwerpen van Nederlandse architecten) en huurders van kantoren (Zuidas kent hoogste huur van Nederland, dus men komt weloverwogen hiernaar toe, ca. 40% buitenlandse ondernemingen, veel financiële dienstverlening, etc) en gebouwen moeten voldoen aan BREEAM Excellence normen en kantoren moeten flexibel zijn dwz  kunnen worden omgebouwd tot bijv. hotel en/of woningen.

Onno Pruis gaf vervolgens namens de stadsregio Amsterdam inzicht in de openbaar vervoer bewegingen in en rond de Zuidas en uitleg over de diverse studies die gedaan waren of worden naar omlegging/uitbreiding/inkorting/optimalisering van tram-en buslijnen. Zoeken naar plek voor keerlussen en vooral ook ontsluiting van bijv. Buitenveldert Oost en Gelderlandplein kwamen ook aan de orde.

Pieter Klomp gaf een uitgebreide toelichting over Zuidasdok en de aanbestedingsprocedure (ambities, kwaliteitseisen, ruimte geven voor 'betere, efficiëntere' oplossingen), de planning, de mogelijkheden en de consequenties van het ondergronds brengen van de A10. Allerhande plaatjes en grafieken verduidelijkten zijn uitleg. In 2025 zullen we weten of alle plannen gerealiseerd zijn.
 
Over het concept uitvoeringsbesluit RAI werden door de raadsleden vragen gesteld o.a. over de planning van inrichting Wielingenstraat, fietsparkeren, effecten grondwaterstand, parkeergarage, bovenste verdieping hoteltoren eventuele culturele bestemming geven (win/win, zowel voor hotel als voor de buurt) groene daken/zonnepanelen, en de volgorde van de procedure (waar blijft de nota van beantwoording en het bestemmingsplan RAI?). Het concept uitvoeringsbesluit RAI wordt opnieuw besproken (geen hamerstuk) in de raad.(een pdf vindt u hier)

M. Munniksma

Lees verder over: Algemeen.