Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas-West : Kenniskwartier en Rechtbank (wijkkrantartikel)

Tussen de Buitenveldertselaan en de Amstelveenseweg wordt hard gewerkt aan het Kenniskwartier. De VU heeft het hoofdgebouw van binnen verbouwd om onder anderen ruimte te bieden aan start-ups en experimenten voor toekomstige gebouwen. Binnenkort komt de ruimte naast het nieuwe gebouw NU.VU vrij. Daar staan nu nog bouwketen, maar daarna kunnen er ook start-ups gehuisvest worden.  Amsterdam probeert een vijftal plekken in de stad te realiseren voor kennis en kennisuitwisseling. De bedoeling is jonge mensen met elkaar in contact te laten komen en door kennisuitwisseling en samenwerking innovatieve projecten tot stand te brengen.  
Het Campusplein gaat ook op de schop. De Basket gaat verdwijnen, maar er komt horeca in het NU.VUgebouw, dat naast een onderwijsbestemming ook ruimte voor cultuur zal bieden. Het centrum Griffioen verhuist uit Uilenstede naar deze plek, en er komt een vestiging van Rialto. Aan de overzijde van de De Boelelaan is naast het witte O2 gebouw een terrein bouwrijp gemaakt voor het nieuwe laboratoriumgebouw en tegen het talud van de A10 zijn de voorbereidingen voor een nieuwe woonwijk ook al aan de gang. Het gebouw voor de radiologie dat vast zit aan het zieken huis nadert ook zijn voltooiing. Daarnaast komt in de toekomst het diagnostisch centrum.

Bij rechtbank aan de Parnassusweg zien we steeds meer de contouren van de nieuwe rechtbank, gebouwd door NACH. NACH staat voor New Amsterdam Court House; een Nederlandse naam schijnt niet meer te kunnen. Het is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen onder wie Heijmans en het architectenbureau Kaan. De bouwperiode is verdeeld in fasen, Gelukkig hebben we fase 1 : het sloopwerk en fase 2 de fundering en betonwerk voor de onderbouw al achter de rug. We zijn nu in fase 3 waarin de bovenbouw in ruwe vorm tot stand komt. Vanaf juli wordt in fase 4 de gevel gesloten, inclusief het dak. Die fase duurt tot maart 2020 en de afbouw vindt de rest van het jaar 2020 plaats, zodat we met Kerstmis het nieuwe gebouw kunnen bewonderen. Tegelijk met de bouw zijn ook plannen gemaakt voor het voorplein. Er komt een groot plein met een spiegelvijver, waar het water maar 2 cm diep is. Het plein ligt op een hoogte van 90 cm dus wordt een duidelijke markering aangebracht om te zorgen dat je er niet af valt. Een rij bomen met beplanting eronder heeft een soort vitragefunctie voor de eerste verdiepingen. Naast de vlaggenmast komt er een paal voor de camera’s die ook aan de gevel bevestigd worden. Maar het mooiste wordt ongetwijfeld het kunstwerk. Al vanaf het begin is intensief gezocht naar een kunstenaar aan wie de opdracht verstrekt kon worden. Het is de Amerikaanse Nicole Eisenman geworden die vooral bekend was om haar schilderijen, maar ook een indrukwekkende bijdrage in de vorm van beelden heeft geleverd aan een tentoonstelling in Münster.  In die stad wordt nu een crowdfunding georganiseerd om de beelden te houden. Voor de aanwezigen op de informatiebijeenkomst van 8 februari in de Rechtbank werd vast het tipje van de sluier van het kunstwerk opgelicht. Het ziet er prachtig uit en kan heel goed als icoon voor Zuidas gelden. Anderen moeten nog even wachten tot  het ontwerp publiek bekend gemaakt wordt, maar het is de moeite waard er reikhalzend naar uit te zien.  

De vertraging in het Zuidasdok komt in de maand april aan de orde. Let op onze website www.bewonersplatformzuidas.nl en de weekberichten.

 

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel mrt 2018

Lees verder over: Algemeen, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur, Publicaties, Voorzieningen.