Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZuidasDok: Bezint eer ge begint (wijkkrantartikel)

In februari 2017 werd duidelijk dat het consortium Zuidplus de bouw van het DOK mocht gaan uitvoeren. Daarna kwam de zogenaamde herijkingsfase om de plannen verder uit te werken. Dit zou 1 januari 2019 klaar moeten zijn. Inmiddels huist Zuidplus net over de gemeentegrens in Amstelveen en heeft meer dan 500 mensen aan het werk. Naast de eisen die al aan de bouwers gesteld waren, kwam nog de reservering voor het vijfde en zesde spoor bij Station Zuid. Ook blijken kabels en leidingen zoals gebruikelijk in Amsterdam niet altijd precies te liggen waar ze verwacht worden. Mede daardoor werd al in mei 2018 duidelijk dat 1 januari 2019 niet haalbaar zou zijn. De verwachting is nu dat dit proces in juni 2019 afgerond kan worden. Er was veel commotie over de vertraging, maar na uitvoerige voorlichting is die weer bedaard. De einddatum voor het gereed komen van het DOK was voorzien in 2028. Die is nu niet meer zeker.
Wat gebeurt wel? Er zijn direct werkzaamheden uit het plan gelicht die gewoon volgens het tijdschema zouden kunnen plaats vinden. Dit betreft de aanleg van de Brittenpassage, het verruimen van de Minervapassage aan de Zuidzijde en de Vivaldipassage voor fietsers en voetgangers. Dit is niet alleen om de goede wil te tonen, maar ook een beetje noodgedwongen. Voor deze werkzaamheden moeten namelijk treinen en metro’s buiten dienst gesteld worden en de aanvraag om dit te mogen doen moet 2 jaar vooraf worden ingediend. Dus komen er in 2019 een aantal weekenden waarin óf de trein óf de metro niet rijdt. Het eerste weekend is dat van 6 en 7 april. Nu lijn 51 niet meer rijdt kan begonnen worden met de sloop van de Amstelveenboog. Dat gebeurt van maart tot en met september. Voor de Brittenpassage worden de dekken al gebouwd. Ze hebben een omgekeerde U vorm en worden in een weekend ingeschoven. Dan wordt vanaf vrijdagavond 11 uur een deel van de snelweg afgegraven, het dek ingeschoven en de snelweg zondagavond vóór 23 uur weer opgebouwd. Dat klinkt allemaal heel spectaculair en het lijkt zeker de moeite waard om een deel van deze operatie van dichtbij te gaan bekijken. De Minervapassage wordt verbreed aan de kant van het Mahlerplein. Een paar winkels worden daarvoor ook naar het Mahlerplein verplaatst. Voor de Vivaldipassage worden heipalen ingedraaid en ook dekken gebouwd en ingeschoven. De voorbouw kan tussen de sporen plaats vinden. De geluidsoverlast zal vooral het gevolg zijn van het slopen van de Amstelveenboog. Er worden in de buurt al geluidsmetingen gedaan en er zullen nu ook meters op het flatgebouw New Amsterdam geplaatst worden. Wilt u meer horen over de gang van zaken en de eerste ervaringen in het weekend van 6 en 7 april? Kom dan naar de thema-avond van het Bewonersplatform Zuidas op donderdag 11 april. Tijd 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Aanmelden via bpz@wocbuitenveldert.nl of telefonisch via 020-6449936.

Cisca Griffioen


wijkkrantartikel april 2019

Lees verder over: Algemeen, Dok, Organisatie, OV, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.