Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Tracébesluit Zuidasdok: documenten en zienswijzen o.a. BPZ

Van 12 maart t/m 22 april 2015 lagen het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de projectMER (milieueffectrapport) voor Zuidasdok ter inzage. Er zijn 131 zienswijzen over het ontwerptracébesluit en 45 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Bekijk hier de documenten op website Zuidasdok. De nota van beantwoording OBP is inmiddels verschenen (juni 2016).

* Nota van Beantwoording Zuidasdok OTB (2016) lees de Bijlage 1 Vaststellen bp Zuidasdok nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok nota van Wijzigingen, Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok (kaartje).

* Uit de vergadering Raadscommissie RO 27 mei 2015 over o.a. Zuidasdok: De raadsvoordracht stond op de agenda van de raadsvergadering van 10 juni 2015. Op de agenda van 27 mei van de raadscommissie RO stonden verschillende pdf’s o.a. over de risico’s Zuidasdok. Hieronder het volledige overzicht: Bijlage 0 Gemeenteraad voordracht 162.4Kb   Bijlage 01 Factsheet Zuidasdok 750.2Kb   Bijlage 02 Geactualiseerde scopebeschrijving bestuursovereenkomst 923.5Kb     Bijlage 03 Scopedocument tbv BO 13.1Mb    Bijlage 09 notitie risico's Zuidasdok 54.2Kb    Commissie Flap 68.6Kb Voordracht

Hier leest u de zienswijzen uit 2015 van BPZ en omwonenden 

* Rover heeft een raadsadres gestuurd voor de gemeenteraadvergadering van 20 april 2016.

* In februari 2016 schreven bewoners van Zuidas en de Parnassusweg (Dekkers en Heyning) ook aan de vaste commissie Infra en Milieu over het Tracébesluit Zuidasdok. E&H20160304%20Brief_TK%20getekend_Zuidasdok-3

De Vereniging Beethovenbuurt Parnassusweg (VBP) heeft op 1 december 2016 een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd ten behoeve van de zittingen van 15 en 16 december a.s. over Zuidasdok. Het stuk is ingediend in reactie op het gezamenlijke verweerschrift van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad. De zittingen vinden plaats op 15 en 16 december a.s. Er is een schema gemaakt voor de behandeling. Op 15/12 's ochtends Nut en noodzaak en 's middags Luchtkwaliteit, verkeersmodel en geluidhinder. Op 16/12 's middags Wateroverlast en Bouwhinder en schade. De zittingen zijn openbaar en beginnen respectievelijk om 10.00 en 14.00 uur. Op tijd aanwezig zijn, want na aanvang gaan de deuren dicht! Het adres is Kneuterdijk 22, Den Haag.

De Nota van Beantwoording op het bestemmingsplan Zuidasdok en het Tracébesluit leest u in het pdf 332A.16.Bijlage 1. Nota van Beantwoording zienswijzen (3.0Mb). De behandeling Bestemmingsplan was in de raadscommissie van 13 april en komt in de vergadering van de gemeenteraad op 20 april. De tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni 2016.

Bekendmaking wijziging in het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016 ligt van 17 november t/m 28 december 2016 ter inzage)     Bericht van dienst Zuidas: “Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) is 10 november vastgesteld. Dit is een aanpassing op het in maart door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok. De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 2016 het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen beroep in te stellen bij de Raad van State. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen.n Mede op basis van één beroepsschrift is nader onderzoek gedaan en besloten om voorafgaand aan de zitting bij de Raad van State (15 en 16 december 2016) een wijziging in het tracébesluit door te voeren. Het betreft aanvullende geluidsmaatregel bij de noordelijke Schinkelbrug. Onder de bestaande noordelijke brug worden tijdens de bouw van Zuidasdok aanvullende geluidsreducerende maatregelen getroffen, hierdoor wordt het geluid van de beweegbare brug verder beperkt.”

 

Lees verder over: Dok, Inspraak, Publicaties, Verkeer.