Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasdok duikt onder en op

Het is alweer najaar en de planning voor de aanleg van het Zuidasdok maakt grote vorderingen. In de Arnold Schönberglaan zijn al vanaf de zomer voorbereidingen getroffen: eerst de fietsenrekken weg, toen de bomen gekapt, vervolgens een duiker aangebracht voor het water en daarover heen ligt nu een vlakke zandgrond. Dit is nu een bouwterrein voor de Brittenpassage. Deze nieuwe doorgang in het verlengde van de Benjamin Brittenstraat is vooral bestemd om reizigers van het openbaar vervoer snel te geleiden van de tramhalte aan de Zuidkant naar de bushaltes aan de Noordkant.  In deze passage komen ook de toegangen tot metro en trein.  Het is ons tot nu toe niet gelukt om voetgangers die door deze passage willen lopen niet verplicht te laten in- en uitchecken met de OV chipkaart.  Voor wie nog niet echt thuis is in Zuidas: komend vanaf het Mahlerplein ligt de Arnold Schönberglaan links dicht bij het Station en loopt dood bij de Amstelveenboog; de Benjamin Brittenstraat begint bij de George Gershwinlaan en loopt nu nog dood op het bouwterrein aan de Arnold Schönberglaan. Zoals al bekend was, heeft de bouwcombinatie Zuidplus een vergunning voor het kappen van ruim 14.000 bomen. De eerste 630 zijn dus gekapt bij de Arnold Schönberglaan, de rest wordt gekapt in de kapseizoenen november 2018 tot maart 2019 en november 2019 tot maart 2020. Gebruikelijk is dat het “just-in -time “ principe wordt gehanteerd, dat wil zeggen pas kappen als het noodzakelijk is voor het bouwproces. Bovendien wordt per locatie nagegaan welke bomen precies gekapt moeten worden, welke kunnen blijven staan en welke herplant kunnen worden. Slechts enkele bomen zijn geschikt voor herplanting, maar voor de overige te kappen bomen wordt compensatie geboden. Er komen bakken met bomen in Zuidas zelf en verder wordt gezocht naar geschikte locaties in Amsterdam Zuid. Nadat de bouw voltooid is en dat gaat nog jaren duren, komen waar mogelijk nieuwe en diverse bomen terug. De gedetailleerde planning van de bouw zal in het najaar van 2018 en het vroege voorjaar van 2019 worden afgerond en dan gaat het grote bouwen beginnen. Een nieuwtje is dat de Minervapassage onder Station Zuid al in 2019 verbreed wordt. De smalle gang vanaf het Mahlerplein gaat dan verdwijnen. Ook de passage in Vivaldi wordt al snel aangelegd.
Bent u nieuwsgierig naar de gang van zaken rond dit grote en langdurige project? Kom dan naar de thema-avond van het bewonersplatform Zuidas op:
Donderdag 22 november van 19.30 – 21.30 uur. Locatie: Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112. Sprekers van de Zuidasdokorganisatie en van de bouwcombinatie Zuidplus. Aanmelden via bpz@wocbuitenveldert.nl.

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel november 2018

Lees verder over: Algemeen, Dok, OV, Publicaties, Thema-avonden, Verkeer, Voorzieningen.