Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZuidasDok en besluitvorming gemeenteraad


27 mei was er een vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Op de agenda stonden ZuidasDok en Kop Zuidas

Agendapunt 12 betreft Instemmen met het kredietbesluit Zuidasdok en het uiten van wensen en bedenkingen inzake de weging van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tbv het starten van de dialoogfase van de aanbesteding. Nr. BD2015-007263. Lees hier de raadsvoordracht. 

Agendapunt 13 betreft Vaststellen bestemmingsplan eerste herziening Kop Zuidas Nr. BD2015-005227. Heeft betrekking op geluidshinder. Voor Kop Zuidas worden geen afwijkende normen gehanteerd.

 

Tkn 17  Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerptracébesluit Zuidasdok. (BD2015-006602)

“Uiteindelijk zijn er : 131 zienswijzen over het ontwerptracébesluit (OTB) en; 45 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan (OBP) ingediend.” Commissie Flap 64.7Kb Voordracht. In 2016 wordt de Nota van Beantwoording verwacht.

 

Lees verder over: Dok, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Verkeer.