Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasdok vanaf 2021 en daarna

jan. 2023 – december 2022  Ter inzage Wijziging 2022 van het Tracébesluit Zuidasdok en  Bestemmingsplan zuidas Zuidasdok 2022

jan. 2023 Zienswijze bij ontwerp bestemmingsplan ZA-ZADok 2022 namens de Fietsersbond, gemaakt door FN i.s.m. DdJ en LM. Lees meer in 20230117 Zienswijze FB Bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 def-1.

jan. 2023 Zienswijze bij wijziging Tracébesluit & Bestemmingsplan Zuidasdok 2022 van een aantal bewoners Irenebuurt gaat o.a. over "De overheid biedt belanghebbenden onvoldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en participatie."  en ook "Wij zijn van mening dat er een nieuw onderzoek naar de milieu effecten moet komen, niet alleen naar die ten gevolge van de wijzigingen, maar ook naar die ten gevolge van gewijzigde inzichten en veranderde wettelijke en juridische voorschriften." En ook "Dat de stikstofdepositie “kleiner” is in de aanlegfase dan in de gebruiksfase, is een willekeurige en niet onderbouwde aanname en bovendien in tegenspraak met de eindconclusie van de Voortoets"  Lees meer Zienswijze-wijziging-TB-en-BP-Zuidasdok-6-jan-Def

jan. 2023  Een bewoner van de Irenebuurt diende bij zowel TB en BP zuidasdok een zienswijze in. In het Tracébesluit is het hoofdthema -water- grondwaterstand. Lees meer Zienswijze wijziging TB 2022. En in het pdf Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok zijn de onderwerpen o.a. informatie die mist, een waterparagraaf die ontbreekt en er zitten stukken bij die al door het college vorig jaar zijn vastgesteld.

mei 2022   * Bericht op Cobouw: “Budget Zuidasdok verder verhoogd en vermoedelijk niet voor het laatst      Het budget voor het project Zuidasdok is vorig jaar met ruim 10 miljoen euro verhoogd, blijkt uit een halfjaarrapportage over de periode 1 juli tot en met 31 december 2021. De verwachting is dat de raming nog hoger gaat uitvallen door gestegen materiaalprijzen. 
En: Project WTC vertraagd    De sloop en nieuwbouw van de A- en C-toren van het WTC zijn geen onderdeel van het project Zuidasdok, maar kunnen wel voor vertraging zorgen. Zo zijn het Zuidasdok en de WTC-eigenaar met elkaar in gesprek over de inpassing van de kabels en leidingen op de locatie. De verwachting is dat daarover in het komende half jaar afspraken gemaakt kunnen worden.”
Ook vanuit andere hoek klinkt eenzelfde geluid: op Twitter lezen we dit bericht van AClahsen:
Bouwkostencrisis treft hart van de Zuidas. De prijsstijgingen houden huis in Amsterdams zakendistrict. Zo is de sloop en nieuwbouw van deel WTC-complex op korte termijn van de baan. Bouw Zuidasdok krijgt dit jaar met significante kostenstijgingen te maken.”
* Het zijn spannende weken voor Zuidasdok: Het Rijk zal voor de zomer een knoop doorhakken over wie het missende miljard gaat betalen. Het project, waarbij de A10 wordt ondertunneld en station Zuid grondig wordt vernieuwd, moet in 2036 af zijn. De totale kosten zijn geraamd op ruim 3,2 miljard euro, ruim een miljard meer dan oorspronkelijk begroot. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van het project. Het rapport dateert van december vorig jaar, maar is pas afgelopen week (van 23 mei) naar buiten gekomen.
Momenteel wordt de aanbesteding voorbereid die na de zomer van start zal gaan. Voor die tijd moet er echter wel een besluit zijn genomen over het missende miljard. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft dat hij de komende maanden ‘met de regionale partners’ bespreekt hoe met dat budgettekort wordt omgegaan.

april 2022            *Kamerbrief over opdracht Zuidasdok Openbaar Vervoer Terminal 1   Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de opdracht voor het 1e deelproject …
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-04-2022. En "Wat de gevolgen van de vertraging zijn, leest u hier. Of kijk hier voor meer nieuws over bereikbaarheid van de noordelijke randstad in de zomer van 2022.

“‘Den Haag neemt het niet serieus      Het Amsterdamse bedrijfsleven maakt zich zorgen over het gebrek aan voortgang aan de Zuidas. Het miljardenproject om snelweg A10, spoorlijnen en metrosporen aan te pakken ligt al jaren stil, na een bouwruzie. Het kabinet maakt volgens Oram, VNO-NCW en ov-reizigersverenging Rover weinig haast. ‘Het huidige financieringstekort vormt een gevaar voor de internationale bereikbaarheid van Nederland,’ schrijven Oram, VNO en Rover. ‘Zonder de benodigde investeringen nemen capaciteitsproblemen in het ov en op de weg hier steeds verder toe.’“

Bericht in Het Financieele Dagblad; “Opnieuw zorgen om voortgang megaproject Zuidasdok in Amsterdam Veel vervoerstromen komen samen in de Zuidas en uitbreidingen van wegen als spoorwegen zijn daar dan ook nodig. In het project Zuidasdok moet …”

Berichten van Zuidas: Kamer en Raad geïnformeerd over gunning vernieuwing station Amsterdam Zuid
Op 15 april 2022 zijn de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad geïnformeerd over een belangrijke stap in de vernieuwing van station Amsterdam Zuid: de definitieve gunning van fase 1 van de stationsvernieuwing.                                                                                                                                            Zomerse hinder voor reizigers naar, via en langs Zuidas     Reizigers krijgen vanaf half juli 2022 last van ingrijpende werkzaamheden. Metrolijn 52 rijdt 7 dagen niet tot station Zuid. De A4 en A10 Zuid richting Utrecht gaan 11 dagen dicht. En rijden minder treinen. Een overzicht van 3 weken zomerwerk.
 

Juni 2021     Om zicht te houden op eventuele toekomstige tegenvallers en hogere kosten publiceert het project Zuidasdok ieder half jaar een voortgangsrapportage. Bekijk de voortgangsrapportage van het eerste half jaar van 2021. Bron: Spoorpro.

Juni 2021    Het Parool kopte: “Amsterdam tóch bereid bij te leggen voor vertraagd megaproject Zuidasdok  Amsterdam wil extra betalen voor Zuidasdok, het enorme bouwproject dat kampt met vertraging en geldgebrek. Daarmee komt het stadsbestuur terug op een overeenkomst met de regering die het financiële risico voor de gemeente beperkt. Lees meer

Mei 2021     Bericht van Zuidas:  * Veel perronopgangen in nieuw station Amsterdam Zuid    Het nieuwe station Amsterdam Zuid krijgt veel meer (rol)trappen en liften dan het huidige station. Dringen om het perron op of af te komen is dan verleden tijd. Frank Bouwman en zijn collega’s ontwierpen de nieuwe opgangen. Een complexe opgave. Lees meer

Mei 2021      Presentatie "Update over Zuidasdok" aan bewoners Irenebuurt vond plaats op 12 mei 2021 klik hier voor de ppt.

Mei 2021    Bericht van Zuidas: "Rapportage Zuidasdok en raming tekort  Demissionair minister Van Nieuwenhuizen en de wethouders Everhardt en De Vries hebben de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam op de hoogte gebracht van de voortgang van Zuidasdok en van de raming van het financieel tekort van 1,2 miljard euro. Rijk en regio zijn in gesprek over een eenmalige extra budgetbijdrage, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om.
De halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok en de aanbiedingsbrief zijn gepubliceerd op de website Zuidas. Lees meer  En bekijk de uitvoeringsplanning1e kwartaal 2021.

Januari 2021     Recent werd BPZ door Zuidasdok via Teams digitaal bijgepraat over de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen bij het project Zuidasdok. Gebruikelijk is dat wij dit op een themabijeenkomst met u delen. Maar helaas zijn er op korte term geen bijeenkomsten mogelijk vanwege de pandemie die nog steeds ons leven beheerst. De presentatie gaat dus nu via onze website. Daarin leest hoe u de planning op korte termijn is en wat Zuidplus nog voor haar rekening zal nemen in 2021 en dat in 2022 een nieuwe aannemer/bouwcombinatie aan de slag kan om hert eerste deelproject uit te voeren.

Mede vanwege het opknippen van het grote project in kleinere delen is ook de Zuidasdokorganisatie aan opdrachtgeverskant hierop aangepast. Er is een directeur omgeving & strategie aangetreden en er zijn omgevingsmanagers aangesteld voor deelprojecten: het stationsgebied, de knooppunten en de tunnel. Bekijk de presentatie 05012021 Bewonersplatform Zuidas ppt

Lees verder over: Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, OV, Publicaties, Voorzieningen.