Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasdok in de problemen (wijkkrantartikel)

Met de aanleg van het Zuidasdok zou in 2019 begonnen worden door het bouwconsortium Zuidplus. Dat werd al uitgesteld omdat er een herijking zou plaats moeten vinden van de plannen. De verwachting was dat deze herijking vóór de zomer van 2019 zou worden afgerond, zodat de vertraging beperkt zou blijven. Dat is niet gelukt. Er is geen overeenstemming bereikt tussen de verschillende partijen en dat betekent verder overleg.

De werkzaamheden rond Station Zuid waren al losgekoppeld van het eigenlijke Dok, dus die werden en worden nog zoveel mogelijk uitgevoerd. Dat moet ook wel, omdat de buiten dienst stellingen van treinen en metro’s al lang tevoren zijn aangevraagd en goedgekeurd. De procedure daarvoor duurt 2 jaar, dus dat vond iedereen te lang.

Voor de rest van het project heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in een brief van 23 juli 2019 aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer informatie nodig is. Dat betekent enerzijds het voortzetten van de gesprekken met Zuidplus onder leiding van professor Marcel Hertogh. Anderzijds acht de Minister het nodig een verkennend onderzoek te laten uitvoeren naar “nut en noodzaak” van de bouwplannen zowel voor de ruimtelijke ordening als voor het vervoer en transport. Daarvoor wordt nog een opdracht verstrekt aan een gezaghebbende derde.

Deze gang van zaken heeft natuurlijk geleid tot allerlei voorstellen en ingezonden brieven, variërend van afblazen van het hele project tot aanleg van een halve tunnel of toch uitvoeren. Het DOK moet de problemen op de A10 Zuid oplossen en ook de overlast in de vorm van geluid en fijn stof voor de vlakbij gelegen buurten verminderen. De huidige situatie op de A10 Zuid met alle dagen files zal de komende jaren niet spontaan verbeteren. Daardoor staat de bereikbaarheid van Zuidas onder druk. Niet iedereen kan per fiets komen. En de mogelijkheden voor het Openbaar Vervoer moeten verbeterd worden.

Wat nu?

De Minister verwacht in het eerste kwartaal van 2020 duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang. Intussen wordt rond Station Zuid zoveel mogelijk doorgewerkt. En bewoners en bedrijven op en rond Zuidas wachten met spanning af. Blijf op de hoogte via onze weekberichten en website www.bewonersplatformzuidas.nl

Cisca Griffioen

 

Wijkkrant sept 2019

Lees verder over: Dok, OV, Publicaties, Verkeer.