Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZUIDASDOK in de spotlights

Vorige maand schreef ik nog dat 23 februari bekend gemaakt zou worden wie het ZUIDASDOK zou mogen aanleggen. Naar goed Nederlandse gewoonte is al in januari uitgelekt dat de aannemerscombinatie van het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans, het Amerikaanse Fluor en het Duitse Hochtief uitverkoren is om voor 990 miljoen euro dit ambitieuze project uit te voeren. Die 990 miljoen worden geïnvesteerd door Rijkswaterstaat, die de grootste opdrachtgever is, door de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Er zijn nog twee dingen die ondertekening van het contract kunnen vertragen of wellicht onmogelijk maken. Dat is de elk moment te verwachten uitspraak van de Raad van State over de ingediende bezwaren. En verder geldt voor alle openbare overheidsaanbestedingen dat de verliezende combinatie tenminste 20 dagen de tijd heeft om een gerechtelijke procedure te starten tegen dit besluit. Dit heet de Alcatelperiode naar het gelijknamige arrest van het Europese Hof van Justitie uit 1999. Dit betekent wel dat verder inhoudelijke mededelingen uitgesteld worden tot deze zaken achter de rug zijn en het contract ondertekend is. Optimisten verwachten dat de ondertekening van het contract eind februari zal plaats vinden. Daarna barst de publiciteitscampagne los. Daar zullen ook bewoners een en ander van merken. Er worden bijeenkomsten gepland voor geïnteresseerde bewoners. Op dit moment zijn de data en locaties nog niet bekend, maar in de loop van maart wordt dit wel duidelijk. Let in ieder geval op onze weekberichten en de website van Zuidas.

Hoewel ZUIDASDOK dus in het brandpunt van de belangstelling staat gaan ook de andere werkzaamheden in Zuidas met grote vaart verder. De sloop van de rechtbank is begonnen. Fietsers en wandelaars hebben aan die zijde van de Parnassusweg een smal pad op de rijbaan gekregen en voor 3 maanden is er een bijzonder fietspad aan de oostelijke kant gemaakt. Dit tweerichtingenfietspad gaat namelijk door de parkeergarage van het in aanbouw zijnde Atriumgebouw heen. Als je niet al te breed bent kun je ook over het ernaast gelegen zwarte looppad lopen. Dit fietspad is tijdelijk; de geplande periode is 3 maanden. En de waarschuwing om de snelheid te matigen is geen overbodige luxe. Er zijn namelijk hellingen en bochten. Zou dit de reden zijn dat het fietspad in het sneeuw-weekend gesloten was? Als alles goed gaat zijn de fietspaden aan weerszijden van de Parnassusweg in september weer beschikbaar.

Er zijn inmiddels 13 woongebouwen met in totaal 2000 woningen opgeleverd en bewoond. Dat bezwaar maken soms echt helpt blijkt uit de toekenning van parkeervergunningen tot mei 2019 aan bewoners van Square in Kop Zuidas. De bedoeling van de Gemeente was dat bewoners zelf parkeergelegenheden zouden organiseren, maar de communicatie daarover liet nogal wat te wensen over. Bewoners hebben nu 2 jaar om dit probleem op te lossen. Er zijn 800 woningen in aanbouw, zowel koop- als huurwoningen en zelfs 60 sociale huurwoningen. Het aantal bewoners van Zuidas stijgt dus snel en het blijft een uitdaging om deze nieuwe bewoners enerzijds vertrouwd te maken met jarenlange bouwwerkzaamheden en anderzijds voldoende voorzieningen te treffen om de wijk tot een thuis te maken.

Cisca Griffioen

 

wijkkrantartikel maart 2017

Lees verder over: Algemeen, Dok, Publicaties.