Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zwalkend beleid ZuiderAmstel inzake derde afslag

Stadsdeelbestuur ZuiderAmstel stelt een volledige extra afslag van de A10 voor. Door de noordelijke afslag zal een deel van het Beatrixpark verdwijnen.
Er dreigt nu zowel een vollledige derde afslag te komen als een extra aansluiting van Zuid op de westelijke ringweg via de Schinkel. Beiden worden door de bewonersgroepen afgewezen.
De studies naar de verkeersafhandeling in en bij de Zuidas zijn, voor zover ons bekend nog in volle gang.
Hoewel op dit moment het stadsdeel slechts een adviserende functie bij de ontwikkeliong van het Drenthepark heeft, loopt het dagelijks bestuur met deze concept-brief voor op de uitkomsten van de studies.Het Bewonersplatform Zuidas, een samenwerkingsverband van 17 bewonersgroepen en drie wijkcentra, heeft maandagavond 12 maart met stomme verbazing zitten luisteren tijdens de vergadering van de Commissie van Advies van het stadsdeel Zuideramstel over project Drentepark. (Dit project beoogt de stedelijke ontwikkeling ten zuiden van de A10, tot aan de De Boelelaan, tussen Van Leijenberghlaan en de Europaboulevard).
Niet alleen met stomme verbazing, die gedeeld werd door de raadsleden, maar ook met toenemende irritatie. Het voorstel over de volledige 3e afslag was te lezen in een concept-brief van het stadsdeelbestuur. Deze brief was gedateerd 6 maart 2001, maar werd pas aan het begin van de vergadering aan de commissieleden en de aanwezigen op de publieke tribune uitgedeeld.

“De stadsdeelraad moet op grond van helemaal niks een advies formuleren voor de besluitvorming door de gemeenteraad van Amsterdam”, vatte een bestuurslid van de bewonersvereniging ‘De Mirandabuurt’ de kritiek van een aantal bewonersgroepen op dit voorbeeld van onzorgvuldig bestuur samen. Het Bewonersplatform Zuidas is vooral ge├»rriteerd omdat het platform tot enkele dagen geleden werd voorgehouden dat de diverse studies nog niet klaar zijn, en dat er daarom niet veel valt te overleggen over de varianten op de afslag. Tegelijk wordt nu aan de leden van de stadsdeelraad gevraagd om hier een advies over te formuleren.
“Of het stadsdeel adviseert op basis van niets, of ze weten meer dan wij, en dan heeft het stadsdeel Zuideramstel wederom een probleem met het niet serieus nemen van het overleg met de eigen bewoners”, aldus een andere deelnemer van het Bewonersplatform Zuidas.

Vooral voor de Vrienden van het Beatrixpark is deze ontwikkeling een zeer bittere pil. Zij hebben zich de afgelopen twee jaar verbonden aan een overleg met de gemeente over de uitbreiding van het Beatrixpark in het Drentheparkproject. Een uitbreiding die nu in het plan blijkt te bestaan uit wandelpaden rond voetbalvelden. In dit overleg is het onderwerp ‘derde afslag’ niet of nauwelijks aan de orde geweest omdat de verkeersafhandeling-studies nog “niet rond zouden zijn”.
Wanneer bewoners meermalen verzekerd is dat men alles zal doen om een afslag door het Beatrixpark te voorkomen, ontstaat bij hen grote twijfel over het nut van overleg en afspraken, waaraan bestuurders zich kennelijk niet gebonden voelen.

Het Bewonersplatform Zuidas is van mening dat de aanleg van een derde afslag zal leiden tot een enorme toename van het autoverkeer in de woongebieden rondom de Zuidas, in Buitenveldert, in ZuiderAmstel, in Oud Zuid en in het zuidelijk deel van de binnenstad. Al sinds de eerste concrete plannen voor de Zuidas pleitten de bewonersgroepen uit de Rivierenbuurt en Oud-Zuid dat de enige oplossing de ontwikkeling van een 3e afslag is, die uitsluitend toegang biedt tot de publieke ondergrondse parkeervoorzieningen van de Zuidas.

Lees verder over: Beatrixpark, Dok, Inspraak, Publicaties.